e-Wydawnictwo - Informacje ogólne

Biblioteka Uniwersytecka uruchomiła Elektroniczne Wydawnictwo Biblioteki (e-Wydawnictwo BUWr.), w ramach którego w formie elektronicznej na dyskach optycznych typu CD-ROM ukazują się dwie serie wydawnicze BUWr.: „e-Biblioteka Historyczna” oraz „e-Biblioteka Dydaktyczna”.

Seria „e-Biblioteka Historyczna” powstała w celu rozpowszechnienia w naukowym opracowaniu oraz w najnowocześniejszej formie unikatowych zbiorów BUWr., natomiast „e-Biblioteka Dydaktyczna” obejmuje podręczniki, skrypty i inne wydawnictwa zwarte przeznaczone dla studentów i wykorzystywane do wspierania procesów dydaktycznych na Uczelni.

Ponadto w ramach e-Wydawnictwa BUWr przewidziane jest wydawanie ebooków poza ww seriami.

Więcej informacji

Wykaz książek elektronicznych (ebooków) wydanych w ramach e-Wydawnictwa BUWr:


Eyn gesang Buchlein Geystlicher gesege Psalme… Najstarszy śląski śpiewnik kościelny – Wrocław 1525

Wydanie I
ISBN: 83-921013-1-6
Wrocław 2004

http://www.BibliotekaCyfrowa.pl/publication/79

więcej informacji »


Komputeryzacja Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu - dziesięć lat doświadczeń

Wydanie I
ISBN-10: 83-921013-2-4
ISBN-13: 978-83-921013-2-1
Wrocław 2006

http://www.BibliotekaCyfrowa.pl/publication/958

więcej informacji »


„Bunzlausche Monatsschrift zum Nutzen und Vergnügen” (1774-1806, 1811-1813, 1816-1818).
Bibliografia zawartości czasopisma / Zeitschrifteninhaltsbibliographie

Wydanie I
ISBN-10: 83-921013-3-2
ISBN-13: 978-83-921013-3-8
Wrocław 2006

http://www.BibliotekaCyfrowa.pl/publication/4950

więcej informacji »


Szkoły Wyższe we Wrocławiu (1945-2005)

Wydanie I
ISBN-10: 83-921013-4-0
ISBN-13: 978-83-921013-4-5
Wrocław 2007

http://www.BibliotekaCyfrowa.pl/publication/8289

więcej informacji »


Die „Silesiographia“ und „Breslo-Graphia“ von Nicolaus Henel von Hennenfeld

Wydanie I
ISBN 978-83-910595-2-4
Wrocław 2011

http://www.bibliotekacyfrowa.pl/publication/31994

więcej informacji »


Olsnographia oder Eigentliche Beschreibung des Oelßnischen Fürstenthums in Nieder-Schlesien [dokument elektroniczny]. T. 1-2 / Red. i wstęp Lucyna Harc.

Wydanie I
ISBN 978-83-910595-5-5
Wrocław 2012

http://www.bibliotekacyfrowa.pl/publication/37046

więcej informacji »


Katalogi wydawnicze wrocławskiej firmy Kornów


do góry