Direkt zum Inhalt

Tydzień Otwartego Dostępu

W dniach 25-31 października 2021 odbędzie się XII Międzynarodowy Tydzień Otwartego Dostępu, który w tym roku organizowany jest pod hasłem: "It Matters How We Open Knowledge: Building Structural Equity" („To ma znaczenie, jak otwieramy wiedzę: budowanie kapitału strukturalnego”).
Zaproponowany temat jest powiązany z rekomendacjami UNESCO, które stanowią przełomowy krok w kierunku ustanowienia globalnych celów, podstaw i standardów otwartej nauki.

Dokument ten został rozesłany do 193 krajów członkowskich. Zgodnie z wytycznymi UNESCO otwarta nauka powinna uwzględniać różnorodność wiedzy, praktyk, metod, języków, tematów i wyników badań, odpowiadając na potrzeby całej społeczności naukowej, jak i osób i instytucji spoza akademii.

Tegoroczny temat będzie okazją do dyskusji na temat otwartości jako narzędzia do budowania bardziej sprawiedliwych systemów wymiany wiedzy.

Więcej informacji wraz z materiałami graficznymi promującymi Tydzień Otwartego Dostępu, znaleźć można na stronie inicjatywy.

Uniwersytet Wrocławski urzeczywistnia idee Open Access dwutorowo poprzez Zieloną i Złotą drogę

Realizując “Zieloną drogę OA” Uniwersytet Wrocławski zbudował repozytorium instytucjonalne, które archiwizuje i udostępnia materiały o charakterze naukowym i badawczo-rozwojowym wytworzone przez pracowników, doktorantów i (w wyborze) przez studentów Uniwersytetu Wrocławskiego lub wydane na UWr.

Strona repozytorium: https://www.repozytorium.uni.wroc.pl/dlibra

W tym roku skupiamy swe wysiłki wokół koncepcji “Złotej drogi OA”, która obejmuje publikowanie artykułów w otwartych czasopismach. Koszty publikacji ponosi autor lub instytucja finansująca jego badania.

Uniwersytet Wrocławski korzysta z programów publikowania otwartego.

Artykuły publikowane w modelu Open Access poddawane są takiemu samemu procesowi korekty jak to ma miejsce w tradycyjnym modelu publikacji. Autorzy zachowują prawa autorskie.

Więcej informacji na temat publikowania otwartego w zakładce “Otwarta Nauka”: https://www.bu.uni.wroc.pl/otwarta-nauka#publikowanie lub na stronie Wirtualnej Biblioteki Nauki: https://wbn.icm.edu.pl/publikowanie-otwarte/

Źródła:

http://www.openaccessweek.org/
https://otwartanauka.pl/
https://uwolnijnauke.pl/tydzien-otwartej-nauki-2021
https://wbn.icm.edu.pl/