Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės monetos Lietuvos banko Pinigų muziejuje : katalogas = Coins of the Grand Duchy of Lithuania at The Money Museum of the Bank of Lithuania : catalogue