Lietuva žemėlapiuose

Obrazy
Autor: 
[sudarytojos Aldona Bieliūnienė, Birutė Kulnytė, Rūta Subatniekienė, Lotyniškus tekstus vertė Eugenija Ulčinaitė]
Place of publication: 
Vilnius
Publication date: 
2002
Location: