Lietuva žemelapiuose

Obrazy
Autor: 
sudarytojos Aldona Bieliuniene, Birute Kulnyte, Ruta Subatniekiene ; lotyniškus tekstus verte Eugenija Ulčinaite
Place of publication: 
Vilnius
Publication date: 
2002
Location: 
Series: 
(Vilnius : UAB "Sapnu Sala")