Przejdź do treści

Zasady korzystania z agend Biblioteki Uniwersyteckiej

W związku z ZARZĄDZENIEM Nr 70/2022 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 1 kwietnia 2022 r. w sprawie zasad funkcjonowania Uniwersytetu Wrocławskiego w związku z wystąpieniem stanu epidemii COVID-19 wprowadza się nowe zasady korzystania za agend Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu.

I. Uwagi ogólne

1. Użytkownikom Biblioteki zaleca się zamawianie materiałów bibliotecznych zdalnie.

2. Użytkownicy, udający się do Czytelń, Informatorium lub do stref Wolnego Dostępu, zobowiązani są do pozostawienia odzieży wierzchniej i toreb/plecaków w szatni lub szafkach samoobsługowych.

3. Wszystkim użytkownikom wchodzącym do budynku Biblioteki zaleca się zdezynfekowanie rąk środkami dezynfekującymi oraz używanie maseczek przesłaniających nos i usta.

4. Zaleca się pojedynczo korzystać z wind i toalet.

5. Wskazane jest częste dezynfekowanie dłoni przez użytkowników. Pojemniki z płynem dezynfekującym dostępne są w całej otwartej przestrzeni bibliotecznej przeznaczonej dla użytkowników oraz w toaletach.

II. Zasady korzystania z Wypożyczalni Miejscowej i obszarów Wolnego Dostępu

1. Książki oznaczone statusem „dostępny” i lokalizacją miejsca „Biblioteka Uniwersytecka” można zamawiać poprzez konto użytkownika w katalogu online.

Uwaga: Książek z lokalizacją miejsca „BU-Wolny Dostęp 1”, BU-Wolny Dostęp 2, BU- Czytelnia Główna” nie można zamawiać poprzez konto użytkownika w katalogu online, należy je odnaleźć osobiście we właściwych agendach biblioteki.

2. Użytkownicy, udający się tylko do Wypożyczalni Miejscowej nie są zobowiązani do pozostawiania okryć wierzchnich i toreb/plecaków itp. w szafkach samoobsługowych lub w szatni.

3. Użytkownicy, udający się do Czytelń, Informatorium lub stref Wolnego Dostępu, zobowiązani są do pozostawienia odzieży wierzchniej i toreb/plecaków w szatni lub szafkach samoobsługowych.

4. Zaleca się używanie masek ochronnych i zdezynfekowanie rąk od razu po wejściu do budynku Biblioteki.

III. Zasady korzystania z agend czytelnianych, Informatorium oraz Wolnego Dostępu

1. Od dnia 4 kwietnia 2022 r. nie obowiązuje zasada umawiania wizyt w agendach czytelnianych lub Informatorium. Zaleca się przyjmowanie mniejszej liczby odwiedzających niż liczba miejsc siedzących, przewidzianych dla użytkowników, zgodnie ze stałym wyposażeniem danej agendy.

2. W celu wniesienia do Biblioteki własnego sprzętu komputerowego zaleca się dokonanie jego dezynfekcji w Punkcie Informacyjnym (dyżurny bibliotekarz udostępni jednorazowe chusteczki przeznaczone do wykonania bezpiecznego zabiegu dezynfekcji sprzętu elektronicznego).

3. W holach Biblioteki dostępne są dla użytkowników wyznaczone stoły i terminale komputerowe, dezynfekowane każdorazowo po ich użyciu.

IV. Wizyty gości zagranicznych w BUWr

W przypadku zamiaru odbycia wizyty w BUWr gość z zagranicy zobowiązany jest do uprzedniego kontaktu telefonicznego/e-mail z odpowiednią agendą Biblioteki, w celu potwierdzenia możliwości odbycia tej wizyty. Dopuszczenie do zrealizowania wizyty uzależnione jest od aktualnej sytuacji epidemicznej w miejscu/kraju, z którego gość planuje przybyć oraz od aktualnie obowiązujących krajowych przepisów prawnych w tym zakresie. Pracownik Biblioteki, przed wydaniem zgody na przyjazd gościa zagranicznego, każdorazowo sprawdza aktualny status rozporządzeń Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, wytyczne GIS, informuje gościa o zasadach obowiązujących w budynku BUWr oraz weryfikuje te informacje tuż przed przybyciem gościa.

Przypomina się, że wszystkich użytkowników BUWr obowiązuje również Regulamin Udostępniania Zbiorów BU oraz pozostałe Regulaminy dostępne na witrynie internetowej Biblioteki Uniwersyteckiej: https://www.bu.uni.wroc.pl/regulaminy-i-przepisy.


[2022-04-05]