Przejdź do treści

Udostępnianie obiektów

Udostępnianie obiektów bibliotecznych do celów:

  • wystawienniczych - zasady określa regulamin udostępniania zbiorów jest bezpłatne dla bibliotek, archiwów i muzeów,

  • wydawniczych - zasady określa regulamin udostępniania zbiorów; warunkiem reprodukowania obiektu jest zamieszczenie informacji iż jest on własnością Biblioteki Uniwersyteckiej oraz przekazanie Bibliotece egzemplarza/egzemplarzy z reprodukowanym obiektem,

  • zajęć dydaktycznych - odbywa się na warunkach określonych każdorazowo przez Dyrektora Biblioteki.

Udostępnianie pomieszczeń bibliotecznych

Udostępnianie pomieszczeń bibliotecznych na wystawy, pokazy, promocje itp. uzależnione jest od typu imprezy i rodzaju instytucji organizującej imprezę.

Warunki udostępniania pomieszczeń, w zależności od charakteru przedsięwzięcia, określa każdorazowo Dyrektor Biblioteki.

Fotografowanie lub filmowanie pomieszczeń bibliotecznych dozwolone jest wyłącznie za zgodą Dyrektora Biblioteki.

Fotografowanie lub filmowanie pomieszczeń bibliotecznych dla potrzeb informacyjnych lub promocyjnych - jest bezpłatne.