Zmiana lokalizacji udostępniania materiałów bibliotecznych w agendach BUWr od dnia 22 czerwca 2021 r.