Zawiadomienie - zmiany w udostępnianiu zbiorów

Zawiadamiamy PT Użytkowników BU, że z dniem 1 sierpnia 2020 r. Biblioteka Uniwersytecka rozpoczęła proces wdrażania systemu automatycznej identyfikacji zbiorów w oparciu o wykorzystanie RFID (Radio-Frequency Identification) i przygotowania do udostępniania około 400 000 wol. najnowszych materiałów bibliotecznych w obszarze Wolnego Dostępu (WD). Finalny efekt tych działań pozwoli na znaczne skrócenie czasu oczekiwania użytkownika na książkę, m.in. dzięki swobodnemu dostępowi do regałów ze zbiorami, możliwości samodzielnego dokonywania wypożyczeń z obszaru WD oraz swobodnych zwrotów tych zbiorów w trybie 24/7 (24 godz./dobę przez 7 dni w tygodniu) poprzez wykorzystanie samoobsługowej wrzutni.

W celu sprawnego przeprowadzenia procesu implementacji systemu RFID oraz przygotowania i rozmieszczenia księgozbioru przeznaczonego do swobodnego wykorzystania przez użytkowników na dwóch poziomach Wolnego Dostępu, Biblioteka wstrzymuje udostępnianie książek oznaczonych niebieską i różową naklejką do momentu całkowitego zakończenia procesu wdrożeniowego, planowanego na koniec roku kalendarzowego.

W tej sytuacji - zwracamy się z gorącą prośbą do użytkowników o systematyczne zwracanie do Wypożyczalni Miejscowej BU wypożyczonych książek, opatrzonych niebieską naklejką, dla ułatwienia i przyspieszenia realizacji wspomnianego procesu.

Informujemy, że z pozostałego księgozbioru magazynowego zbiorów ogólnych będzie można korzystać, tzn. wypożyczać na zewnątrz lub korzystać na miejscu w agendach czytelnianych - zgodnie z zapisami Regulaminu udostępniania zbiorów BUWr.

Pozostałe usługi biblioteczne będą realizowane w normalnym trybie. Prosimy użytkowników o wyrozumiałość i przepraszamy za powstałe utrudnienia.
[2020-07-13]

kategorie treści: