Przejdź do treści

Zawiadomienie o przywróceniu naliczania kar za nieterminowy zwrot zbiorów

Przypominamy użytkownikom, że okres karencji dotyczący naliczania finansowych kar regulaminowych za przetrzymanie materiałów bibliotecznych wypożyczonych z BUWr trwał od 13 marca do 31 sierpnia 2020 r. oraz od 11 listopada 2020 r. do końca lutego 2021 r.

Zawiadamiamy, że z dniem 1 marca 2021 r. Biblioteka Uniwersytecka włącza naliczanie kar regulaminowych za nieterminowy zwrot wypożyczonych materiałów bibliotecznych.

W związku z uruchomieniem bezpośredniego dostępu do zbiorów w obszarach Wolnego Dostępu w BU chcielibyśmy umożliwić wszystkim zainteresowanym użytkownikom równe szanse w korzystaniu z zasobów bibliotecznych. W związku z tym prosimy o terminowe zwroty wypożyczonych książek lub ich terminową prolongatę. Książki można oddawać bezpośrednio w Wypożyczalni Miejscowej lub na urządzeniach (selfcheck) zlokalizowanych w obszarach Wolnego Dostępu w budynku BUWr.

Zawiadamiamy, że od kwietnia b.r. w BUWr uruchomiona zostanie również wewnętrzna wrzutnia biblioteczna, która umożliwi zwroty książek w trybie 24/7 tj. 24 godz. na dobę przez 7 dni w tygodniu. O dokładnym terminie udostępnienia użytkownikom wrzutni bibliotecznej poinformujemy odrębnym ogłoszeniem.