Zasady korzystania z Wypożyczalni Miejscowej BUWr w okresie od 1 lipca do 30 września 2020 r.

Prosimy P.T. Użytkowników o zamawianie materiałów bibliotecznych wyłącznie zdalnie, wykorzystując sprzęt komputerowy spoza terenu Biblioteki.
Wypożyczalnia Miejscowa będzie otwarta od poniedziałku do piątku w godzinach:
poniedziałek, czwartek: godz. 12:00 - 19:00
wtorek, środa, piątek: godz. 8:00 - 15:00

Uwaga 1 Punkt Informacyjny będzie otwarty tylko w miesiącach: lipiec, wrzesień, w godzinach pracy Wypożyczalni Miejscowej i agend czytelnianych.

Uwaga 2 W miesiącach: lipiec/sierpień/wrzesień, ze względu na zmianę harmonogramu pracy agend obsługujących użytkowników, Biblioteka nie będzie zamykana w godzinach 13:00 - 14:00. Zabiegi dezynfekcyjne będą wykonywane przed otwarciem i po zamknięciu agend.

Zawiadamiamy, że książki poddane kwarantannie będą oznaczone w katalogu komputerowym statusem: „w kwarantannie”. Książki oznaczone statusem „dostępne” można zamawiać poprzez konto użytkownika w katalogu online.

Ze względu na trwające zagrożenie wirusem Covid-19, dbając o bezpieczeństwo zarówno użytkowników, jak i personelu Biblioteki, prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności w poruszaniu się w przestrzeni budynku BU oraz przestrzeganie następujących zasad:
- do budynku Biblioteki jednorazowo może wejść 15 Użytkowników zamierzających skorzystać z Wypożyczalni Miejscowej;
- w przypadku zgromadzenia się przed budynkiem większej liczby osób prosimy o oczekiwanie na wejście, z zachowaniem co najmniej 1,5 metrowych odstępów;
- stosowanie się do bieżących wskazówek/zaleceń personelu Biblioteki i pracowników ochrony budynku;
- używanie masek ochronnych (zalecane także używanie rękawic) i zdezynfekowanie rąk od razu po wejściu do budynku;
- udanie się tylko do Wypożyczalni Miejscowej i po odejściu od lady opuszczenie budynku;
- korzystanie z zamówionych książek tylko poza Biblioteką;

Informujemy, że przy ladzie Wypożyczalni Miejscowej uruchomione będą 2 stanowiska obsługi oznaczone następująco:
1. Tylko WYPOŻYCZENIA
2. ZWROTY I WYPOŻYCZENIA

Prosimy podchodzić do lady pojedynczo, kierować się do właściwego stanowiska i stosować się do wskazówek dyżurnego bibliotekarza.
Zawiadamiamy, że w okresie od 13 marca do 31 sierpnia br. nie będą naliczane kary regulaminowe za nieterminowe oddawanie materiałów bibliotecznych.
[2020-07-1]