Zasady korzystania z agend Biblioteki Uniwersyteckiej - aktualizacja

(obowiązują do odwołania)

1. Uwagi ogólne

1. Użytkownikom Biblioteki zaleca się zamawianie materiałów bibliotecznych zdalnie, a na miejscu w budynku BUWr, tylko na oznakowanych terminalach.

Godziny pracy poszczególnych agend BUWr podane są na stronie internetowej BUWr (https://www.bu.uni.wroc.pl/kontakt).

2. Do dyspozycji użytkowników pozostają szafki samoobsługowe na Poziomie 0 oraz szatnia, które są dezynfekowane po każdorazowym użyciu.

3. Wszyscy wchodzący do budynku Biblioteki użytkownicy zobowiązani są do zdezynfekowania rąk środkami dezynfekującymi i/lub noszenia jednorazowych rękawic, a także do używania maseczek przesłaniających nos i usta lub przyłbic (w kabinach pracy indywidualnej Czytelni Głównej nie obowiązuje noszenie masek/przyłbic ochronnych). W przypadku wnoszenia własnego sprzętu komputerowego (np. laptopy, tablety) lub telefonów komórkowych – należy zdezynfekować te urządzenia w Punkcie Informacyjnym Biblioteki.

4. Wszystkim przebywającym w budynku Biblioteki zaleca się zachowanie odpowiedniego dystansu społecznego pomiędzy osobami – 1,5 m.

5. Toalety i windy w budynku BUWr oznakowano informacjami, które określają limity osób mogących korzystać z nich jednocześnie. Należy przestrzegać tych reguł użytkowania.

6. Zalecamy użytkownikom częste dezynfekowanie dłoni. Pojemniki z płynem dezynfekującym dostępne są w całej otwartej przestrzeni bibliotecznej przeznaczonej dla użytkowników oraz w toaletach.

2. Zasady korzystania z Wypożyczalni Miejscowej

1. Książki oddawane przez użytkowników poddawane są 2-dniowej kwarantannie i oznaczone są w katalogu komputerowym Biblioteki statusem: „w kwarantannie”. Książki oznaczone statusem „dostępny” i lokalizacją miejsca „Biblioteka Uniwersytecka” można zamawiać poprzez konto użytkownika w katalogu online.

Uwaga: Książki oznaczone statusem „dostępny” i lokalizacją miejsca „BU-Wolny Dostęp 1”, BU-Wolny Dostęp 2, BU- Czytelnia Główna” można odnaleźć osobiście we właściwych agendach biblioteki i nie można ich zamawiać poprzez konto użytkownika w katalogu online.

2. Ze względu na trwające zagrożenie epidemiczne, dbając o bezpieczeństwo zarówno użytkowników jak i personelu Biblioteki, prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności w poruszaniu się w przestrzeni budynku BU oraz przestrzeganie następujących zasad:

 • użytkownicy, udający się tylko do Wypożyczalni Miejscowej nie są zobowiązani do pozostawiania okryć wierzchnich i toreb/plecaków itp. w szafkach samoobsługowych lub w szatni.
 • wymagane jest używanie masek ochronnych i zdezynfekowanie rąk od razu po wejściu do budynku (zalecane także używanie rękawic).
 • użytkownicy powinni podchodzić do lady pojedynczo i stosować się do wskazówek dyżurnego bibliotekarza. Oddawane książki użytkownik odkłada osobiście do wyznaczonego pudła, które po napełnieniu odstawiane jest na obowiązkową kwarantannę.

3. Zasady korzystania z agend czytelnianych, Informatorium oraz Wolnego Dostępu

1. Każdą zaplanowaną wizytę w agendach czytelnianych lub Informatorium należy umówić telefonicznie lub za pośrednictwem poczty e-mail na wybrany termin (dzień i godzina). Następnie należy zgłosić się do Punktu Informacyjnego BUWr i potwierdzić swoją wcześniej umówioną wizytę na konkretną godzinę do wybranej czytelni lub Informatorium.

Uwaga: W przypadku chęci skorzystania z księgozbioru Wolnego Dostępu nie obowiązują wcześniejsze zapisy.

2. W odwiedzanych agendach bibliotecznych istnieje możliwość korzystania z własnego sprzętu komputerowego i dostępnej w BUWr sieci Wi-Fi, po uprzednim zgłoszeniu tej potrzeby dyżurnemu bibliotekarzowi w Punkcie Informacyjnym Biblioteki. W celu wniesienia do Biblioteki własnego sprzętu komputerowego należy dokonać dezynfekcji tego sprzętu w Punkcie Informacyjnym (dyżurny bibliotekarz udostępni jednorazowe chusteczki przeznaczone do wykonania bezpiecznego zabiegu dezynfekcji sprzętu elektronicznego).

3. Użytkownik może również korzystać w agendach czytelnianych z materiałów własnych, ale wyłącznie na przydzielonym mu miejscu do pracy.

4. W holach Biblioteki dostępne są dla użytkowników wyznaczone stoły i terminale komputerowe, dezynfekowane każdorazowo po ich użyciu.

4. Wizyty gości zagranicznych w BUWr

W przypadku zamiaru odbycia wizyty w BUWr gość z zagranicy zobowiązany jest do uprzedniego kontaktu telefonicznego/e-mail z odpowiednią agendą Biblioteki, w celu potwierdzenia możliwości odbycia tej wizyty. Dopuszczenie realizacji wizyty uzależnione jest od aktualnej sytuacji epidemicznej w miejscu/kraju, z którego gość planuje przybyć oraz

od aktualnie obowiązujących przepisów prawa w tym zakresie. Pracownik Biblioteki, przed wydaniem zgody na przyjazd gościa zagranicznego, każdorazowo sprawdza aktualny status rozporządzeń Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, wytyczne GIS, informuje gościa o zasadach obowiązujących w budynku BUWr oraz weryfikuje te informacje tuż przed przybyciem gościa.

 

Limity dostępnych miejsc w czytelniach/Informatorium:

1. Informatorium:

 • jednorazowo w pomieszczeniu Informatorium może przebywać do 9 użytkowników;
 • umawianie wizyt: tel.: 71 37 57 596, e-mail: oin[kropka]bu[w]uwr[kropka]edu[kropka]pl;

2. Czytelnia Czasopism Bieżących i Archiwalnych:

 • jednorazowo w pomieszczeniu czytelni może przebywać do 12 użytkowników;
 • umawianie wizyt: tel.: 71 34 63 122, e-mail: sc[kropka]bu[w]uwr[kropka]edu[kropka]pl;

3. Czytelnia Śląska:

 • jednorazowo w pomieszczeniu czytelni może przebywać do 12 użytkowników;
 • umawianie wizyt: tel.: 71 37 57 604, e-mail: sc[kropka]bu[w]uwr[kropka]edu[kropka]pl;

4. Czytelnia Główna:

 • jednorazowo w pomieszczeniu czytelni może przebywać do 24 użytkowników + miejsca w kabinach pracy indywidualnej (32);
 • umawianie wizyt: tel.: 71 37 57 603, e-mail: sc[kropka]bu[w]uwr[kropka]edu[kropka]pl;

Uwaga: w przypadku chęci skorzystania z księgozbioru obejmującego dziedziny A i Z, zlokalizowanego w Czytelni Głównej nie wymagane są wcześniejsze zapisy do Czytelni.

5. Czytelnia Zbiorów Specjalnych:

 • jednorazowo w pomieszczeniu czytelni może przebywać do 10 użytkowników;
 • umawianie wizyt: tel.: 71 37 52 403, e-mail: czs[kropka]bu[w]uwr[kropka]edu[kropka]pl;

6. Wolny Dostęp (WD1 i WD2):

 • w obszarze Wolnego Dostępu może jednocześnie przebywać 20 osób (na każdym z poziomów). W przypadku chęci skorzystania z Wolnego Dostępu – nie obowiązują wcześniejsze zapisy. Ruch osobowy w obszarach Wolnego Dostępu jest regulowany na bieżąco przez dyżurnego bibliotekarza.
 • kontakt tel.: Wolny Dostęp 1 – poziom 2, tel.: 71 375 76 22,

Wolny Dostęp 2 – poziom 3, tel.: 71 375 76 09,

e-mail: opz[kropka]bu[w]uwr[kropka]edu[kropka]pl

W celu zapewnienia komfortu korzystania z agend Biblioteki Uniwersyteckiej prosimy wszystkich użytkowników o zastosowanie się do powyższych zaleceń.

kategorie treści: