Zasady korzystania z agend Biblioteki Uniwersyteckiej

(obowiązują od 30.11. do 27.12.2020 r.)

1. Uwagi ogólne

 1. Użytkownikom Biblioteki zaleca się zamawianie materiałów bibliotecznych zdalnie, a na miejscu w budynku BUWr, tylko na oznakowanych terminalach.

 2. Godziny pracy poszczególnych agend BUWr podane są na stronie internetowej BUWr (https://www.bu.uni.wroc.pl/kontakt).
 3. Od 30 listopada do dyspozycji użytkowników pozostają szafki samoobsługowe na Poziomie 0 oraz szatnia, które są dezynfekowane po każdym użyciu.

 4. Wszyscy wchodzący do budynku Biblioteki użytkownicy zobowiązani są do zdezynfekowania rąk środkami dezynfekującymi i/lub noszenia jednorazowych rękawic, a także do używania maseczek przesłaniających nos i usta lub przyłbic (w kabinach pracy indywidualnej Czytelni Głównej nie obowiązuje noszenie masek/przyłbic ochronnych). W przypadku wnoszenia własnego sprzętu komputerowego (np. laptopy, tablety) lub telefonów komórkowych – należy zdezynfekować te urządzenia w Punkcie Informacyjnym Biblioteki.

 5. Wszystkim przebywającym w budynku Biblioteki zaleca się zachowanie odpowiedniego dystansu społecznego pomiędzy osobami – 1,5 m.

 6. Toalety i windy w budynku BUWr oznakowano informacjami, które określają limity osób mogących korzystać z nich jednocześnie. Należy przestrzegać tych reguł użytkowania.

 7. Zalecamy użytkownikom częste dezynfekowanie dłoni. Pojemniki z płynem dezynfekującym dostępne są w całej otwartej przestrzeni bibliotecznej przeznaczonej dla użytkownika oraz w toaletach.

2. Zasady korzystania z Wypożyczalni Miejscowej

 1. Książki oddawane przez użytkowników poddawane są 2-dniowej kwarantannie i oznaczone w katalogu komputerowym Biblioteki statusem: „w kwarantannie”. Książki oznaczone statusem „dostępne” można zamawiać poprzez konto użytkownika w katalogu online.

 2. Ze względu na trwające zagrożenie epidemiczne, dbając o bezpieczeństwo zarówno użytkowników jak i personelu Biblioteki, prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności w poruszaniu się w przestrzeni budynku BU oraz przestrzeganie następujących zasad:

  • użytkownicy, udający się tylko do Wypożyczalni Miejscowej nie są zobowiązani do pozostawiania okryć wierzchnich i toreb/plecaków itp. w szafkach samoobsługowych.

  • wymagane jest używanie masek ochronnych i zdezynfekowanie rąk od razu po wejściu do budynku (zalecane także używanie rękawic).

  • przy ladzie Wypożyczalni Miejscowej uruchomione będą 2 stanowiska obsługi oznaczone następująco:
   1. Tylko WYPOŻYCZENIA (1 stanowisko)
   2. ZWROTY I WYPOŻYCZENIA (1 stanowisko)

  • użytkownicy powinni podchodzić do lady pojedynczo, kierować się do właściwego stanowiska i stosować się do wskazówek dyżurnego bibliotekarza. Oddawane książki użytkownik odkłada osobiście do wyznaczonego pudła, które po napełnieniu odstawiane jest na obowiązkową kwarantannę.

3. Zasady korzystania z agend czytelnianych i Informatorium

 1. Każdą zaplanowaną wizytę w agendach czytelnianych lub Informatorium należy umówić telefonicznie na wybrany termin (dzień i godzina). Następnie należy zgłosić się do Punktu Informacyjnego BUWr i potwierdzić swoją wcześniej umówioną wizytę na konkretną godzinę do wybranej czytelni lub Informatorium.

 2. W odwiedzanych agendach bibliotecznych istnieje możliwość korzystania z własnego sprzętu komputerowego i dostępnej w BUWr sieci Wi-Fi, po uprzednim zgłoszeniu tej potrzeby dyżurnemu bibliotekarzowi w Punkcie Informacyjnym Biblioteki. W celu wniesienia do Biblioteki własnego sprzętu komputerowego należy dokonać dezynfekcji tego sprzętu w Punkcie Informacyjnym (dyżurny bibliotekarz udostępni jednorazowe chusteczki przeznaczone do wykonania bezpiecznego zabiegu dezynfekcji sprzętu elektronicznego).

 3. Użytkownik może również korzystać w agendach czytelnianych z materiałów własnych, ale wyłącznie na przydzielonym mu miejscu do pracy.

 4. W holach Biblioteki dostępne są dla użytkowników wyznaczone stoły i terminale komputerowe, dezynfekowane każdorazowo po ich użyciu.

4. Wizyty gości zagranicznych w BUWr

W przypadku zamiaru odbycia wizyty w BUWr gość z zagranicy zobowiązany jest do uprzedniego kontaktu telefonicznego/e-mail z odpowiednią agendą Biblioteki, w celu potwierdzenia możliwości odbycia tej wizyty. Dopuszczenie realizacji wizyty uzależnione jest od aktualnej sytuacji epidemicznej w miejscu/kraju, z którego gość planuje przybyć oraz od aktualnie obowiązujących przepisów prawa w tym zakresie.
Pracownik Biblioteki, przed wydaniem zgody na przyjazd gościa zagranicznego, każdorazowo sprawdza aktualny status rozporządzeń Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, wytyczne GIS, informuje gościa o zasadach obowiązujących w budynku BUWr oraz weryfikuje te informacje tuż przed przybyciem gościa.

Limity dostępnych miejsc w czytelniach/Informatorium:

 1. Informatorium:
  • jednorazowo w pomieszczeniu Informatorium może przebywać do 9 użytkowników;

  • umawianie wizyt: tel.: 71 37 57 596, e-mail: ;

 2. Czytelnia Czasopism Bieżących i Archiwalnych:
  • jednorazowo w pomieszczeniu czytelni może przebywać do 12 użytkowników;

  • umawianie wizyt: tel.: 71 34 63 122, e-mail: ;

 3. Czytelnia Śląska:
  • jednorazowo w pomieszczeniu czytelni może przebywać do 12 użytkowników;

  • umawianie wizyt: tel.: 71 37 57 604, e-mail: ;

 4. Czytelnia Główna:
  • jednorazowo w pomieszczeniu czytelni może przebywać do 24 użytkowników + miejsca w kabinach pracy indywidualnej;

  • umawianie wizyt: tel.: 71 37 57 603, e-mail: ;

 5. Czytelnia Zbiorów Specjalnych:
  • jednorazowo w pomieszczeniu czytelni może przebywać do 10 użytkowników;

  • umawianie wizyt: tel.: 71 37 52 403, e-mail: ;

W celu zapewnienia komfortu korzystania z agend Biblioteki Uniwersyteckiej prosimy wszystkich użytkowników o zastosowanie się do powyższych zaleceń.
[2020-11-27]

kategorie treści: