Zasady dotyczące skanowania materiałów bibliotecznych

  1. Pierwszeństwo w korzystaniu z usługi skanowania materiałów bibliotecznych mają pracownicy, doktoranci i studenci Uniwersytetu Wrocławskiego. Osoby spoza UWr będą mogły skorzystać z usługi w miarę możliwości technicznych i czasowych Biblioteki.

  2. Do 25 skanów (50 stron) na tydzień dla pracowników, doktorantów i studentów Uniwersytetu Wrocławskiego wykonywanych jest bezpłatnie. Powyżej 50 skanów tygodniowo cena wynosi 10 groszy za skan. W przypadku bardzo dużych zamówień istnieje możliwość uzyskania 50% rabatu.

  3. Usługa skanowania wykonywana jest z poszanowaniem praw autorskich.

  4. Przed złożeniem zamówienia prosimy Użytkowników o sprawdzenie w Internecie czy potrzebne publikacje są udostępniane na zasadzie open access.

  5. Sugerujemy nie składanie zamówień na skanowanie dzieł należących do kanonu literatury pięknej o ile nie jest to niezbędne.

  6. Prosimy o składanie zamówień za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail: ). Znacząco ułatwi to pracę bibliotekarzom i technikom z Pracowni Reprografii i Digitalizacji.

  7. Studenci UWr, chcący złożyć zamówienie, proszeni są o korzystanie z e-maila z domeny UWr.


[2020-10-19]

 

kategorie treści: