Próbny dostęp do bazy EBSCO - Jewish Studies Source

Uprzejmie informujemy PT Użytkowników, że Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu uzyskała próbny dostęp do bazy firmy EBSCO Jewish Studies Source. Dostęp do bazy jest możliwy w sieci komputerowej UWr oraz przez serwer PROXY do dnia 23.05.2019 r.
Dostęp do serwisu:
https://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&custid=s7738106&groupid=main&profile=ehost&defaultdb=jss
[2019-03-22]

kategorie treści: