Otwarcie Wypożyczalni Miejscowej od 25.05.2020 r.

Zawiadamiamy P.T. Użytkowników, że z dniem 25 maja 2020 r. przywrócona zostanie możliwość korzystania z Wypożyczalni Miejscowej Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu oraz z Punktu Informacyjnego.
Uruchomione zostaną wszystkie usługi Wypożyczalni, tj.:
- zamawianie książek drogą elektroniczną,
- dokonywanie wypożyczeń i zwrotów materiałów bibliotecznych,
- rozliczanie kart obiegowych,
- aktywowanie kont bibliotecznych.

Prosimy o zamawianie materiałów bibliotecznych wyłącznie spoza terenu Biblioteki.
Wypożyczalnia Miejscowa będzie otwarta od poniedziałku do piątku w godzinach: 8:00 – 19:00 (z przerwą od 13:00 do 14:00) oraz w soboty w godzinach: 9:00-14:00.

Uwaga! W tygodniu, w godzinach: 13:00 - 14:00 Biblioteka i Wypożyczalnia będą zamknięte. W tym czasie przeprowadzane będą zabiegi dezynfekcyjne i prace porządkowe ze zwracanym księgozbiorem, który będzie poddany kwarantannie.

Zawiadamiamy, że książki poddane kwarantannie będą oznaczone w katalogu komputerowym statusem: „w kwarantannie”. Książki oznaczone statusem „dostępne” można zmawiać poprzez konto użytkownika w katalogu online.

Ze względu na trwające zagrożenie zarażeniem wirusem Covid-19, dbając o bezpieczeństwo zarówno Użytkowników, jak i personelu Biblioteki, prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności w poruszaniu się w przestrzeni budynku BU oraz przestrzeganie następujących zasad:
- do budynku Biblioteki jednorazowo może wejść 15 Użytkowników chcących skorzystać z Wypożyczalni Miejscowej;
- w przypadku zgromadzenia się przed budynkiem większej liczby osób prosimy o oczekiwanie na wejście, z zachowaniem co najmniej 1,5 metrowych odstępów;
- stosowanie się do bieżących wskazówek/zaleceń personelu Biblioteki i pracowników ochrony budynku;
- używanie masek ochronnych (zalecane także używanie rękawic) i zdezynfekowanie rąk od razu po wejściu do budynku;
- udanie się tylko do Wypożyczalni Miejscowej i po odejściu od lady opuszczenie budynku;
- korzystanie z zamówionych książek tylko poza Biblioteką;

Informujemy, że przy ladzie Wypożyczalni Miejscowej uruchomione będą 2 stanowiska obsługi oznaczone następująco:
1. Tylko WYPOŻYCZENIA
2. ZWROTY I WYPOŻYCZENIA

Prosimy podchodzić do lady pojedynczo, kierować się do właściwego stanowiska i stosować się do wskazówek dyżurnego bibliotekarza.
Zawiadamiamy, że w okresie od 13 marca do 31 sierpnia br. nie będą naliczane kary regulaminowe za nieterminowe oddawanie materiałów bibliotecznych.

Agendy czytelniane BU oraz Informatorium będą nieczynne. O ich ponownym otwarciu Użytkownicy powiadomieni zostaną poprzez ogłoszenie na witrynie internetowej BUWr.
[2020-05-22]