Otwarcie Wypożyczalni Miejscowej i Czytelni Głównej w budynku BUWr przy ul. F. Joliot-Curie 12

Zawiadamiamy P.T. Użytkowników, że z dniem 7 stycznia 2020 roku zostanie otwarta Wypożyczalnia Miejscowa, Międzybiblioteczna i Czytelnia Główna w budynku Biblioteki Uniwersyteckiej przy ul. F. Joliot-Curie 12.

1. Wypożyczalnia Miejscowa (poziom 1)
W związku z planowanym w 2020 roku wdrożeniem systemu RFID w BUWr i stopniowym uruchamianiem obszaru Wolnego Dostępu dla Użytkowników na dwóch poziomach Biblioteki, wypożyczanie materiałów bibliotecznych od 7 stycznia 2020 roku (aż do kompletnego uruchomienia Wolnego Dostępu) zorganizowane będzie według następujących zasad:

  • książki przeznaczone do Wolnego Dostępu z niebieską naklejką będą wypożyczane na 1 miesiąc bez możliwości ich prolongaty przez Użytkowników i rezerwacji (zasada ta dotyczy wszystkich grup użytkowników BU: studentów UWr, pracowników UWr, studentów innych uczelni Wrocławia, pracowników innych uczelni Wrocławia),

  • pozostałe książki przeznaczone do udostępniania Użytkownikom na zewnątrz (wydane po 1951 r.) wypożyczane będą zgodnie z Regulaminem Udostępniania zbiorów BU bez możliwości zdalnej prolongaty przez Użytkowników,

  • książki przeznaczone do Wolnego Dostępu z różową naklejką oraz pozostałe wydawnictwa zakwalifikowane do korzystania z nich na miejscu (wydane współcześnie i sięgające najdalej do 1950 r.), będą udostępniane w Czytelni Głównej na poziomie 3.

Planowe godziny otwarcia Wypożyczalni Miejscowej dla użytkowników:
poniedziałek-piątek od 8:00 do 19:00
sobota od 9:00 do 14:00

Uwaga: Opcja zamawiania materiałów bibliotecznych poprzez katalog komputerowy i katalogi zdigitalizowane BUWr zostanie uruchomiona 7 stycznia 2020 roku o godzinie 8:00. Zawiadamiamy również, że od 7 stycznia naliczane będą ponownie kary regulaminowe za przetrzymane materiały biblioteczne.


2. Wypożyczalnia Międzybiblioteczna - WMB (poziom 1) – ponowne uruchomienie wypożyczeń materiałów bibliotecznych ze zbiorów ogólnych BU dla użytkowników bibliotek zewnętrznych nastąpi 7 stycznia 2020 roku. Dla pracowników i studentów UWr Wypożyczalnia Międzybiblioteczna na bieżąco sprowadza materiały biblioteczne z bibliotek zewnętrznych. Z materiałów tych można korzystać na miejscu w Czytelni Głównej (poziom 3).
Planowe godziny otwarcia WMB dla użytkowników:
poniedziałek od 10:30 do 17:30
wtorek-piątek od 9:00 do 15:00


3. Czytelnia Główna (poziom 3) – uruchomienie Czytelni dla użytkowników – 7 stycznia 2020 roku. Księgozbiór podręczny Czytelni Głównej będzie docelowo przeorganizowany, gdyż Biblioteka rezygnuje z układu rzeczowego materiałów podręcznych. W Czytelni ustawione zostaną 2 dziedziny z Wolnego Dostępu, tj.: dział A - Dzieła ogólne, dział Z - Nauka o książce, bibliotekoznawstwo (księgozbiór dziedziny A i Z Wolnego Dostępu będzie ustawiany w Czytelni Głównej w trakcie roku 2020). Na odrębnych regałach zostanie umieszczona cała kolekcja wydawnictw Biblioteki Narodowej. Pozostałe materiały biblioteczne można będzie zamawiać z magazynu głównego BU i korzystać z nich na miejscu.
Planowane godziny otwarcia Czytelni Głównej dla użytkowników:
poniedziałek-piątek od 8:00 do 19:00
sobota od 9:00 do 14:00

Uwaga: Informujemy, że w związku z wdrażaniem w BUWr systemu RFID, uruchomienie Czytelni Głównej w niedziele oraz wydłużenie w tygodniu godzin otwarcia do godz. 20:00 możliwe będzie dopiero od roku akademickiego 2020/2021.
[2019-12-19]