Funkcjonowanie Biblioteki Uniwersyteckiej w terminie od 1 lipca do 30 września 2021 r.