Czasopismo Nature Chemistry

Wejście do bazy

Czasopismo Nature Chemistry - jedno z najbardziej prestiżowych czasopism naukowych z zakresu chemii na świecie. Jest udostępniane w ramach licencji krajowej, a zasięg chronologiczny bazy obejmuje materiały opublikowane od roku 2009.

align="justify">

Dostęp do baz możliwy jest ze wszystkich komputerów w sieci UWr i poprzez serwer PROXY.