Przejdź do treści

Bazy wydawnictwa Sage

Miło nam poinformować, że już od 1 stycznia 2021 r. uruchomiony został roczny dostęp do baz danych wydawnictwa Sage Publication Ltd. – w modelu EBA (Evidence Based Acquisition) bazy będą dostępne w zasobach elektronicznych Uniwersytetu Wrocławskiego.

Zasób ten obejmuje:

SAGE PREMIER – baza zawiera dostęp do ponad 1 000 numerów recenzowanych czasopism naukowych (ponad 800 000 artykułów) z zakresu: nauk humanistycznych, socjologii, psychologii, nauk ścisłych, polityki, ekonomii i biznesu, nauk ścisłych oraz wiele innych wydawnictwa Sage Publication Ltd.

SAGE RESEARCH METHODS CORE – baza stanowi kompleksową bibliotekę publikacji na temat metod badawczych; zawiera ponad 1000 książek, prac referencyjnych, artykułów w czasopismach i krótkich filmów z renomowanej listy metod badawczych SAGE, obejmujących cały proces badawczy oraz pełen zakres metod jakościowych, ilościowych i mieszanych stosowanych w naukach społecznych, a także wiele związanych z Science, Technology, and Medicine i naukami humanistycznymi. Baza zawiera wszystkie tytuły z serii SAGE Quantitative
Applications in the Social Sciences (Little Green Books) i Qualitative Research Methods (Little Blue Books).

SAGE RESEARCH METHODS VIDEO – baza zawiera ponad 400 filmów video z zakresu metod badawczych np. filmy instruktażowe, wykłady. Filmy mogą służyć jako wprowadzenie do tematu przed zajęciami lub dodatkowe źródła wiedzy, do zapoznania się przez studentów przed zajęciami.

SAGE RESEARCH METHODS CASES - baza obejmuje ponad 700 „casów” (studiów przypadków) z zakresu nauk społecznych, ekonomicznych, nauk ścisłych i nie tylko, które opisują dokładnie metody badawcze używane przy badaniach.

EBA - Evidence Based Acquisition Ebooks – stanowi dostęp do ponad 5000 tytułów książek wydawnictwa SAGE Publication Ltd.

EBA (Evidence Based Acquisition) to model zakupu ebooków, w którym książki do zakupu wybiera się po rocznym dostępie w oparciu o statystyki ich wykorzystania.

Zachęcamy Państwa do zgłaszania sugestii, które książki powinny być włączone do zbiorów Biblioteki. Zgłoszenia można przesyłać przez cały rok na adres na adres sin.bu@uwr.edu.pl. Zgłoszenie powinno być skonsultowane z przewodniczącym rady dyscypliny naukowej

Użytkownicy uprawnieni są do:

  • czytania,
  • kopiowania,
  • drukowania rozdziałów niezbędnych do pracy naukowej lub dydaktycznej.

Baza jest dostępna od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.
z sieci wewnętrznej Uniwersytetu Wrocławskiego, jak również poprzez serwer proxy.

Uwaga!
W ramach dostępu w modelu EBA Ebooks możliwe jest pobieranie poszczególnych rozdziałów książek.

Link do zasobu: https://journals.sagepub.com/

Dostęp do baz możliwy jest ze wszystkich komputerów w sieci UWr i poprzez serwer PROXY.

[2021-01-01]