Przejdź do treści

Komunikacja elektroniczna w bibliotekach akademickich Wrocławia - Biblioteka UWr

Szanowna/y Pani/e,

proszę o wypełnienie krótkiego, anonimowego kwestionariusza ankiety, której celem jest ocena jakości elektronicznych usług komunikacyjnych Pana/Pani biblioteki uczelnianej. Jej wyniki pomogą lepiej zrozumieć funkcjonowanie bibliotek w tym obszarze oraz wskazać potrzeby użytkowników i zostaną umieszczone w pracy doktorskiej pt. Wpływ nowych technologii na komunikację z użytkownikami bibliotek uczelni publicznych (na przykładzie bibliotek Wrocławia) przygotowywanej przeze mnie w Instytucie Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego pod kierunkiem prof. dr hab. Bogumiły Staniów. Proszę o szczere odpowiedzi, zgodne z Pani/a odczuciami.

https://www.survio.com/survey/d/biblioteka-uwr

Bardzo dziękuję za poświęcony czas!

Dariusz Kardela, Biblioteka Politechniki Wrocławskiej