Katalog zbiorów kartograficznych
Uniwersytetu Wrocławskiego

 • Pomoc
 • I. Informacje ogólne

  1. Katalog zbiorów kartograficznych całkowicie zmienia sposoby korzystania ze zbiorów kartograficznych i zakłada zwiększenie dostępności do poszukiwanych kartografików poprzez radykalne skrócenie czasu potrzebnego na zdobycie informacji o nich.
  2. Sposób zapisu w bazie uwzględnia wszystkie rodzaje dokumentów kartograficznych (atlasy, globusy i różne rodzaje map).
  3. Aplikacja uzupełnia i sukcesywnie zastępuje dotychczasowe katalogi:

  II. Jak wyszukać mapę na podstawie danych bibliograficznych?

  1. Należy wybrać zakładkę „Szukaj w indeksie” i wpisać jeden ze znanych terminów dotyczących poszukiwanego obiektu kartograficznego, np. tytuł, sygnaturę, nazwę arkusza, godło bądź hasło.
  2. Opcjonalnie, klikając przycisk „pokaż kryteria”, można zawęzić wyszukiwanie według rodzaju obiektu i czasu jego wydania. Zawężenie kryteriów jest konieczne w przypadku, gdy liczba wyników odpowiadających zapytaniu przekracza 500.
  3. Z listy znalezionych obiektów wybrać właściwy i kliknąć w „Szczegóły” po prawej stronie, aby rozwinąć opis katalogowy.
  4. Aby zamówić egzemplarz należy kliknąć przycisk „Zamów do czytelni”. Dalej patrz: V. Jak złożyć zamówienie?

  III. Jak wyszukać mapę danego obszaru znając tylko jego lokalizację na mapie?

  1. Należy wybrać zakładkę „Szukaj na mapie” i kliknąć w poszukiwany punkt na skalowalnej mapie Google. Można użyć opcji wyszukiwania po nazwie miejscowości (w lewym dolnym rogu mapy). Wyszukiwanie georeferencyjne jest automatyczne.
  2. Aby zawęzić wyszukiwanie wg rodzaju obiektu i czasu jego wydania należy kliknąć przycisk „pokaż kryteria”.
  3. Z listy znalezionych obiektów wybrać właściwy. Ikona „Szczegóły” rozwija opis katalogowy, natomiast „Pokaż obszar” wyświetla zasięg wybranej mapy.
  4. Aby zamówić egzemplarz należy kliknąć przycisk „Zamów do czytelni”. Dalej patrz: V. Jak złożyć zamówienie?

  IV. Skorowidze map sekcyjnych

  1. Dla map sekcyjnych można skorzystać z zakładki „Szukaj w skorowidzu”, gdzie po wybraniu danego tytułu z rozwijanej listy wyświetli się na mapie skorowidz zasięgów dostępnych map.
  2. Po kliknięciu wybranej sekcji mapy po prawej stronie pojawi się jej opis katalogowy. Aby zamówić egzemplarz należy kliknąć przycisk „Zamów do czytelni”. Dalej patrz: V. Jak złożyć zamówienie?

  V. Jak złożyć zamówienie?

  1. Należy być zarejestrowanym czytelnikiem.
  2. Rejestracji czytelnika dokonuje bibliotekarz w Oddziale Zbiorów Kartograficznych BUWr. Konto czytelnika pozwala na składanie zamówień z dowolnej lokalizacji.
  3. Otrzymane login (zwykle adres mailowy) i hasło służą do logowania przed rozpoczęciem zamawiania.
  4. Dalej postępować zgodnie z instrukcją w pkt. II, III i IV.
  5. W przypadku wystąpienia problemów prosimy o kontakt z pracownikami OZK BUWr ozk.bu@uwr.edu.pl