Oddział Komputeryzacji

Informacje ogólne

Adres

Biblioteka Uniwersytecka
Oddział Komputeryzacji
ul. Fryderyka Joliot-Curie 12
50-383 Wrocław
tel.: 71 34 63 123
e-mail:


Godziny urzędowania

poniedziałek - piątek 8:00 - 15:00


Zadania Oddziału

Do zadań Oddziału Komputeryzacji należy:

  • administrowanie serwerami i siecią komputerową,

  • administrowanie zintegrowanym systemem bibliotecznym VIRTUA,

  • instalowanie, wdrażanie i aktualizowanie oprogramowania,

  • projektowanie, tworzenie aplikacji i baz danych na potrzeby oddziałów BU,

  • zakupy i ewidencja sprzętu komputerowego,

  • naprawa i konserwacja sprzętu komputerowego,

  • współpraca z bibliotekami sieci bibliotecznej UWr w zakresie obsługi systemu VIRTUA,

  • szkolenie użytkowników w zakresie obsługi sprzętu i oprogramowania.


Pracownicy

imię i nazwisko nr tel. / adres e-mail
Kier. Oddz. mgr Krzysztof Wysokiński71 34 63 123
inz. Jarosław Jóźwiak 71 34 63 155
mgr inz. Rafał Olszak 71 34 63 156
mgr inz. Barbara Palichleb 71 34 63 180
inz. Rafał Raczyński 71 34 63 185


do góry