Kolekcja śląsko-łużycka - d. Gabinet Śląsko-Łużycki

Profil zbiorów

W skład kolekcji śląsko-łużyckiej wchodzą druki dotyczące Śląska i Łużyc zwane silesiakami i lusatikami. Zbiór silesiaków tworzą wszelkie materiały treściowo związane z obszarem Śląska, biografie osób działających na Śląsku oraz polonika (publikacje wydane na Śląsku przed 1945 rokiem). Lusatika - to materiały dotyczące Łużyc, bez względu na język i miejsce wydania oraz wszelkie druki w językach łużyckich. Więcej zob. Historia zbiorów.


Udostępnianie zbiorów

Zbiory śląskie i łużyckie są udostępniane prezencyjnie w Czytelni Czasopism Bieżących (i Archiwalnych) i Czytelni Śląskiej przy ul. F. Joliot-Curie 12, codziennie od pon. do pt. w godz. 8:00 - 19:00, w sobotę 9:00 - 14:00. Część zbiorów znajduje się w księgozbiorze podręcznym czytelni, na pozycje z magazynu zbiorów śląskich zamówienia są realizowane od pn. do pt. do godz. 17:30. Szczegółowe zasady udostępniania określone zostały w Regulaminie Udostępniania Zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu.

Usługi reprograficzne wykonywane są w Pracowni Reprografii i Digitalizacji BUWr.

Zasady korzystania z Czytelni Czasopism Bieżących (i Archiwalnych) i Czytelni Śląskiej


Adres

adres dla korespondencji:
Biblioteka Uniwersytecka
ul. Fryderyka Joliot-Curie 12
50-383 Wrocław
tel.: 71 34 63 122 [Czytelnia Czasopism Bieżących i (Archiwalnych)]
tel.: 71 34 63 157 (Czytelnia Śląska)
e-mail:


do góry