Wirtualny przewodnik użytkownika - FAQ


Najczęściej zadawane pytania


Jeżeli Twoje pytanie nie znalazło się na poniższej liście, skieruj je na adres:


 

Szczegóły zasad korzystania i udostępniania zawarte są w Regulaminie.


Zasady korzystania. Zapisy. Prolongata karty bibliotecznej/konta czytelnika

 • Wymagane dokumenty do zapisów:

Studenci z elektroniczną legitymacją studencką ze zdjęciem: ważna legitymacja studencka, „kartą zobowiązań studenta” oraz dowód osobisty. Nie wnosi się opłaty za aktywację konta bibliotecznego.

Studenci (pozostali): kartę zobowiązań, dowód osobisty i 20 PLN na kartę biblioteczną.

Pracownicy UWr lub innych wyższych uczelni wrocławskich, uprawnionych na podstawie zawartych umów i uzgodnień międzyuczelnianych do korzystania z Biblioteki: dowód osobisty i zaświadczenie o zatrudnieniu oraz 20 PLN na kartę biblioteczną.

 • Czy mogę zapisać się do BUWr przez internet?

Tak. Zapisy do Biblioteki odbywają się wyłącznie w trybie online poprzez system formularzy elektronicznych. Po odbiór karty bibliotecznej należy zgłosić się do Wypożyczalni Miejscowej z dokumentami niezbędnymi do zapisu potwierdzającymi zgodność danych. Studenci z elektroniczną legitymacją studencką ze zdjęciem po wysłaniu formularza winni zgłosić się do Wypożyczalni (z dokumentami potwierdzającymi zgodność danych) celem aktywacji konta czytelnika.

 • Co to jest elektroniczne konto biblioteczne (tylko dla studentów posiadających elektroniczną legitymację studencką ze zdjęciem )?

Studenci wrocławskich wyższych uczelni posiadający elektroniczną legitymację studencką ze zdjęciem posiadają zakodowany w niej 10-cio znakowy numer bibliotecznego konta czytelnika o następującej strukturze:
czteroznakowy kod uczelni oraz sześcioznakowy numer własnego albumu.
Numer ten należy wpisać przy wypełnianiu elektronicznego formularza zapisu do BUWr.

 • Nie jestem studentem ani pracownikiem UWr. Czy mogę korzystać z BUWr?

Tak. Każdy, kto skończył 18 lat może korzystać ze zbiorów na miejscu w czytelniach po wykupieniu odpowiedniej karty do czytelni (rocznej, 10 lub 2-dniowej).

 • Studiuję zaocznie na innej państwowej wyższej uczelni we Wrocławiu. Czy mogę wypożyczać książki?

Tak. Najpierw należy aktywować elektroniczne konto biblioteczne (w przypadku posiadania elektronicznej legitymacji studenckiej ze zdjęciem) lub wyrobić kartę biblioteczną.

 • Studiuję na Uniwersytecie Opolskim. Czy mogę wypożyczać książki?

Nie. Osoby spoza Wrocławia mogą korzystać ze zbiorów na miejscu lub skorzystać z usług Wypożyczalni Międzybibliotecznej BUWr za pośrednictwem np. Biblioteki Uniwersyteckiej w Opolu.

 • Czy trzeba być zarejestrowanym użytkownikiem (posiadać aktywne konto biblioteczne/kartę biblioteczną), by korzystać z czytelni?

Tak. Podstawą korzystania z czytelń [Czytelni Głównej, Czytelni Czasopism Bieżących (i Archiwalnych) i Czytelni Śląskiej oraz Czytelni Zbiorów Specjalnych] jest ważny dokument tożsamości oraz aktualna karta biblioteczna lub elektroniczna legitymacja studencka. Zamawianie materiałów do czytelń odbywa się wyłączenie drogą elektroniczną na wszystkie materiały ujęte w katalogach elektronicznych i zdigitalizowanych. Materiały nie ujęte w tych katalogach zamawia się na rewersach tradycyjnych.

 • Co jest potrzebne, by otrzymać kartę do czytelni?

Osoby spoza Uniwersytetu Wrocławskiego i innych uczelni wrocławskich chcące skorzystać z czytelń Biblioteki Uniwersyteckiej [Czytelni Głównej, Czytelni Czasopism Bieżących (i Archiwalnych) i Czytelni Śląskiej oraz Czytelni Zbiorów Specjalnych] muszą wykupić kartę do Czytelni (roczną, 10 lub 2-dniową). Osoby zapisane do BUWr otrzymują w Wypożyczalni bezpłatną imienną kartę do czytelni. Osoby posiadające konto czytelnika aktywowane na podstawie elektronicznej legitymacji studenckiej ze zdjęciem dokonują zamówień do czytelń poprzedzając numer konta bibliotecznego cyfrą 3.

 • Zacząłem studia na drugim kierunku. Czy mogę wyrobić drugą kartę/założyć konto czytelnika?

Studiujący na dwóch kierunkach otrzymują tylko jedną kartę/konto czytelnika. Mają prawo do wypożyczania podwójnej ilości woluminów.

 • Studiuję na UWr i w prywatnej szkole wyższej. Czy mam prawo wypożyczać więcej książek?

Nie. Większe uprawnienia mają tylko osoby studiujące na dwóch kierunkach wrocławskich uczelni państwowych oraz Papieskim Wydziale Teologicznym.

 • Zmieniłem tryb studiów z wieczorowych/zaocznych na dzienne (albo odwrotnie). Czy mam to zgłaszać?

Tak. Wszystkie zmiany trybu studiów należy zgłaszać w Wypożyczalni.

 • Zgubiłem kartę biblioteczną, co powinienem zrobić?

Jak najszybciej zgłosić zagubienie karty w Wypożyczalni. Wtedy konto zostanie zablokowane, a kartą nie będzie mógł się posłużyć ktoś inny. Duplikat karty kosztuje 20 PLN.

 • Jestem studentem UWr., ale nie mam karty bibliotecznej/konta czytelnika i nie korzystam z BUWr. Czy muszę podbić kartę obiegową?

Tak. Rozliczenie w takim wypadku jest wymogiem dziekanatów UWr.

 • Czy karta biblioteczna/konto czytelnicze jest ważna przez cały okres studiów?

Tak. Jednak na początku każdego roku akademickiego wymagana jest prolongata karty bibliotecznej/konta czytelnika. Prolongata jest bezpłatna i odbywa się w Wypożyczalni Miejscowej. Studenci muszą przedstawić legitymację studencką ze zdjęciem ważną na obecny rok akademicki.

 • Jestem studentem Wydziału Prawa i Administracji, czy mogę prolongować kartę biblioteczną/konto czytelnika w mojej bibliotece wydziałowej?

Tak. Pracownicy, studenci, doktoranci, słuchacze studiów podyplomowych Wydziału Chemii UWr., Wydziału Nauk Społecznych UWr., Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii UWr., Instytutu Pedagogiki UWr., Instytutu Psychologii, Instytutu Historycznego, Wydziału Matematyki i Informatyki, Instytutu Filologii Polskiej oraz Instytutu Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa UWr. mogą dokonać prolongaty kart bibliotecznych w macierzystej bibliotece wydziałowej/instytutowej.


Zamawianie i wypożyczanie książek

 • Czy mogę zamówić książki do Czytelni przez Internet?

Tak. Zamawianie materiałów do czytelń jest możliwe jedynie pod warunkiem posiadania aktywnego konta bibliotecznego, imiennej karty do Czytelni lub płatnej karty do czytelń (rocznej, 10 lub 2-dniowej).

 • Jak zamówić książki do Czytelni Głównej, Czytelni Czasopism Bieżących (i Archiwalnych) i Czytelni Śląskiej lub Czytelni Zbiorów Specjalnych przez Internet?

Należy odszukać w katalogu komputerowym lub odpowiednim katalogu zdigitalizowanym poszukiwaną książkę. W przypadku katalogu elektronicznego - wyświetlić listę egzemplarzy, wybrać ten, który ma lokalizację „Biblioteka Uniwersytecka” lub „BU-...(nazwa oddziału na ul. Fryderyka Joliot-Curie 12) oraz status „dostępny” lub „na miejscu” – wówczas kliknąć na klawisz „zamówienie”, następnie wpisać numer swojego konta czytelnika poprzedzony cyfrą 3 (dla posiadaczy elektronicznej karty bibliotecznej) lub numer czytelnika z tradycyjnej karty bibliotecznej do Czytelni lub płatnej karty do czytelń (rocznej, 10 lub 2-dniowej), swoje nazwisko i imię, sprawdzić na wyświetlonym formularzu poprawność danych oraz miejsce odbioru, a następnie potwierdzić zamówienie. W przypadku zamawiania z katalogu zdigitalizowanego, należy przepisać wszystkie dane z odpowiedniej karty katalogowej. Na książki z lokalizacją „BU-Lectorium” nie składa się zamówień - znajdują się w księgozbiorze podręcznym Czytelni udostępnianym na zasadzie wolnego dostępu.

 • Jak zamówić książki do Wypożyczalni przez Internet?

Należy odszukać w katalogu komputerowym lub zdigitalizowanym katalogu alfabetycznym poszukiwaną książkę. W przypadku katalogu elektronicznego - wyświetlić listę egzemplarzy, wybrać ten, który ma lokalizację „Biblioteka Uniwersytecka” i status „dostępny” – wówczas kliknąć na klawisz „zamówienie”, następnie wpisać numer swojego konta czytelnika poprzedzony cyfrą 2 (dla posiadaczy elektronicznej karty bibliotecznej) lub numer czytelnika z tradycyjnej karty bibliotecznej (znajduje się on pod kodem paskowym), swoje imię i nazwisko, sprawdzić na wyświetlonym formularzu poprawność danych i potwierdzić zamówienie. W przypadku zamawiania z katalogu zdigitalizowanego, należy przepisać wszystkie dane z odpowiedniej karty katalogowej. Nie wypożycza się książek wydanych do 1950 r. włącznie.

 • Próbowałem zamówić książki przez Internet, niestety pojawił się komunikat, że moje zamówienie nie zostało zrealizowane. Dlaczego?

W tym samym komunikacie podany jest tzw. numer błędu, a poniżej objaśnienie. Najczęstszą przyczyną niezrealizowanego zamówienia są przetrzymane książki na koncie, wygaśnięcie konta (kartę biblioteczną należy prolongować na początku każdego roku akademickiego), przekroczony limit zamówień lub nieuregulowane kary.

 • Jak sprawdzić swoje konto?

Wypożyczenia: w oknie „Konto czytelnika” wpisać numer konta czytelnika (dla posiadaczy elektronicznej legitymacji studenckiej) lub numer czytelnika znajdujący się na tradycyjnej karcie bibliotecznej pod kodem paskowym oraz hasło: nr PESEL (osoby zapisane do BUWr przed 1 września 2002 r. nie podają ostatniej cyfry).
Konto w Czytelni: w oknie „Konto czytelnika” wpisać numer konta czytelnika (dla posiadaczy elektronicznej legitymacji studenckiej) poprzedzony cyfrą 3 lub numer tradycyjnej karty do Czytelni oraz hasło: nr PESEL (osoby zapisane do BUWr przed 1 września 2002 r. nie podają ostatniej cyfry).

 • Co mi grozi, jeśli nie zwróciłem książki w terminie?

Kiedy zostaje przekroczony termin oddania książki, automatycznie blokuje się konto czytelnika, tak że nie może on wypożyczać książek. Oprócz tego naliczana jest kara. Konto zostaje odblokowane po oddaniu książki i zapłaceniu kary.

 • Zgubiłem wypożyczoną książkę. Co mam zrobić?

Zagubienie książki należy zgłosić w Wypożyczalni i odkupić taką samą książkę lub jej nowsze wydanie. Jeżeli odkupienie jest niemożliwe (brak w księgarniach i antykwariatach), należy zapłacić za książkę zgodnie z regulaminem. Wyceny dokonuje Wypożyczalnia.

 • Czy mogę zarezerwować przez Internet książkę wypożyczoną?

Nie. Obecnie moduł rezerwacji nie działa.


Zamawianie czasopism

 • Czy można zamówić czasopisma do Czytelni Czasopism Bieżących (i Archiwalnych) i Czytelni Śląskiej przez Internet?

Tak. Zamówienia do Czytelni Czasopism Bieżących (i Archiwalnych) i Czytelni Śląskiej odbywają się wyłącznie drogą elektroniczną. Po znalezieniu w katalogu komputerowym lub zdigitalizowanym katalogu czasopism poszukiwanego tytułu należy wpisać numer konta czytelnika (dla posiadaczy elektronicznej legitymacji studenckiej) poprzedzony cyfrą 3, numer tradycyjnej karty bibliotecznej do Czytelni albo płatnej karty do czytelń (rocznej, 10 lub 2-dniowej). Zamówienie należy uzupełnić o dane dotyczące roku i/lub numer poszukiwanego czasopisma.

 • Czy poszukując tytułu czasopisma powinienem sprawdzić oba rodzaje katalogów?

Tak. Katalog komputerowy zawiera informacje o czasopismach bieżących (cały zbiór) oraz tytuły nie kontynuowane - w wyborze. Natomiast katalog zdigitalizowany zawiera opisy tych czasopism, które jeszcze nie znalazły się w katalogu komputerowym.

 • Czy nie będąc użytkownikiem Biblioteki mogę złożyć zamówienia na czasopisma?

Tak. Każda pełnoletnia osoba posiadająca płatną kartę do czytelń (roczną,10 lub 2-dniową) może złożyć zamówienie do Czytelni Czasopism Bieżących (i Archiwalnych) i Czytelni Śląskiej przy użyciu elektronicznego formularza.


Katalog

 • Książka ma status w rzeczowym opracowaniu, co to znaczy?

To oznacza, że książka jest w trakcie opracowania i nie jest dostępna dla użytkowników dopóki trwa jej opracowanie.

 • Książka ma status w oprawie, co to znaczy?

Ze względu na zły stan techniczny książka trafiła do konserwacji i jest czasowo niedostępna. Nie ma możliwości przyspieszenia oprawiania książki. 

 • Co oznacza data w statusie książki?

Książka została wypożyczona i powinna wrócić do biblioteki w podanym terminie.

 • Książka ma status właśnie zwrócony, co to znaczy?

Książka została zwrócona do Wypożyczalni, ale nie trafiła jeszcze na swoje miejsce w Magazynie. Będzie można ją zamówić i wypożyczyć następnego dnia.

 • Książka ma lokalizację np. Psychologia, co to znaczy?

Książki nie ma w Bibliotece Głównej, znajduje się w bibliotece Instytutu Psychologii. Biblioteki specjalistyczne (oprócz Bib. Wydz. Nauk Społecznych, Bib. Wydz. Prawa, Administracji i Ekonomii, Bib. Wydz. Chemii, Bib. Inst. Historii, Bib. Inst. Pedagogoki i Bib. Inst. Psychologii, Bib. Inst. Historycznego, Bib. Wydziału Matematyki i Informatyki, Bib. Inst. Filologii Polskiej oraz Bib. Inst. Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa) nie prowadzą komputerowych wypożyczeń i nie aktualizują statusu dostępny.


do góry