Retrokonwersja

lub zeskanowanie katalogów kartkowych BUWr.

Katalogi kartkowe Biblioteki Uniwersyteckiej rejestrują zbiory nowsze – książki i czasopisma wydane po 1801 r. Alfabetyczny katalog książek liczy 1782 szufladek katalogowych, to jest ok. 1.500.000 kart katalogowych Alfabetyczny katalog czasopism liczy 162 szufladki katalogowe, to jest ok. 120.000 kart katalogowych. Zeskanowane alfabetyczne katalogi kartkowe książek i czasopism, wraz z katalogiem komputerowym BUWr., zapewnią użytkownikowi pełną informację katalogową w postaci elektronicznej.

Zeskanowanie katalogu polega na przedstawieniu pojedynczych kart katalogowych w postaci zapisów graficznych. Posługiwanie się katalogiem graficznym nie różni się od katalogu tradycyjnego. Użytkownik wybiera wirtualną szufladkę i przegląda interesujące go pozycje.

Każdy, wyświetlony w Internecie, opis egzemplarza – po zastosowaniu dodatkowych narzędzi systemowych – może służyć do wysłania drogą elektroniczną zamówienia do Czytelni lub do Wypożyczalni.


do góry