Godziny otwarcia Czytelni Zbiorów Specjalnych w dniu 12.02.2016