Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu włączona do ogólnokrajowej sieci bibliotecznej