Katalog czasopism niezależnych (II obieg)

Wejście do katalogu


Katalog czasopism niezależnych Biblioteki Głównej Uniwersytetu Wrocławskiego obejmuje te periodyki, które poza zasięgiem cenzury, redagowane i powielane były w latach 1973 - 1989, aż do likwidacji Głównego Urzędu Kontroli Prasy, Publikacji i Widowisk w 1990 roku.

Katalog przedstawia aktualny stan kolekcji, sukcesywnie uzupełnianej o nowe pozycje podarowane lub uzyskane w drodze wymiany. Obecnie w Bibliotece Uniwersyteckiej zgromadzone jest ponad 650 tytułów i wiele pozycji udało się skompletować. Biblioteka posiada wszystkie lub prawie wszystkie numery poszczególnych tytułów.

Dane katalogowe zostały skomputeryzowane, dzięki czemu można odnaleźć informacje o poszukiwanym czasopiśmie, a egzemplarze udostępnić zainteresowanym. Katalog czasopism niezależnych dostępny jest w trybie online w programie MAK.

Ze względu na specyfikę czasopism bezdebitowych, na potrzeby katalogu przyjęto następujące zasady opisu: wszystkie czasopisma zestawione są w porządku alfabetycznym, opis podstawowy zawiera tytuł, podtytuł (wraz ze zmianami), motto, instytucje wydawniczą, miejsce wydania, instytucje drukującą, daty wydania, techniki druku i zapisu (wymieniane są wszystkie jakimi posługiwano się przy powielaniu opisywanego czasopisma), częstotliwość, format, objętość, rozbudowana jest strefa uwag: w tej części opisu umieszczane są o nienumerowanych i nie datowanych wydaniach czasopism, zmianach tytułów, dodatkach i wydaniach drukowanych pod innymi tytułami, w przypadku czasopism, jakie ukazały się po 31.12.1989 r. podawane są informacje o tym czy dane czasopismo ukazuje się nadal, czy też przestało się ukazywać (i kiedy to nastąpiło), elementy opisu nie podane w czasopiśmie bezpośrednio bądź przejęte z bibliografii podawane są w nawiasach kwadratowych.

Katalog daje możliwość wyszukiwania według 3 indeksów:

  • miejsce wydania

  • tytuł

  • instytucja sprawcza

Dla pozycji bibliograficznych, z których korzystano przy katalogowaniu czasopism, w opisie tytułów użyto następujących skrótów:

Rudka - Rudka Szczepan : Wrocławskie pisma bez debitowe 1973 - 1989. Bibliografia. Wrocław : "Mimex" 1992.

Murche'92 - Unabhangige Periodika aus Polen 1976 - 1990. Bestandkatalog. Zusamengestelt und bearb. Von : Angela Murche - Kikut. 2 Aufl. Bremen, 1992.

Kam 1 - Kamińska Józefa : Bibliografia publikacji podziemnych w Polsce. [T.1], 13 XII 1981 - VI 1986. Paris : Editions Spotkania, 1988.

Kam 2 - Chojnacki Wojciech, Jastrzębski Marek : Bibliografia publikacji podziemnych w Polsce. T. 2, 1 I 1986 - 31 XII 1987. Warszawa : Editions Spotkania, [1993].

Konderak - Konderak Adam : Bibliografia prasy opozycyjnej w PRL do wprowadzenia stanu wojennego. Lublin : Wydawnictwo UMCS, 1998.

BNWC 1976-1990 - Bibliografia niezależnych wydawnictw ciągłych z lat 1976-1990. Warszawa : Biblioteka Narodowa Instytut Bibliograficzny, 2001.


do góry