Wszystkie pola są wymagane.
 
Nazwisko:
Imię:
 
  Studenci obcokrajowcy wpisują datę urodzenia (rok,miesiąc,dzień) i dodatkowo 3 zera, np. 19830715000
Numer PESEL:
 
Typ karty: 2-dniowa 10-dniowa
 
  Zapoznałem się i akceptuję Regulamin Udostępniania Zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu dostępny na stronie http://www.bu.uni.wroc.pl. Zobowiązuję się do śledzenia zmian w Regulaminie Udostępniania Zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu.
Akceptacja Regulaminu: Akceptuję Nie akceptuję
  Oświadczam, że nie posiadam wcześniej aktywowanego i nierozliczonego konta bibliotecznego w Bibliotece Uniwersyteckiej we Wrocławiu i w Bibliotekach Specjalistycznych Uniwersytetu Wrocławskiego.
Akceptacja Oświadczenia: Akceptuję Nie akceptuję