RefWorks Proquest

RefWorks Proquest jest bibliograficznym narzędziem internetowym, wspierającym pracę naukowo-badawczą. Pomaga w gromadzeniu, przechowywaniu i udostępnianiu wszystkich rodzajów informacji, jak również w śledzeniu przepływu cytatów i bibliografii. Narzędzie pozwala na samodzielnie formatowanie dokumentów. Badacz ma możliwość wykorzystywania danych w swoich pracach oraz dzielenia się nimi z innymi użytkownikami.
Aktywacja konta możliwa jest ze strony multiwyszukiwarki Summon poprzez zakładkę RefWorks Log In
Należy użyć domeny @uwr.edu.pl

Więcej informacji.