Przydatne adresy - Biblioteki

Biblioteki w Polsce
Baza adresowa polskich bibliotek (w kraju i za granicą), które udostępniają swoje witryny w Internecie.

The European Library
Wyszukiwarka zawartości bibliotek narodowych w Europie, w tym także obiektów zdigitalizowanych.

Libraries of the World
Linki do bibliotek na świecie.

osmikon
Interdyscyplinarny portal dla studiów wschodnioeuropejskich umożliwiający dostęp do informacji na temat historii, języka, literatury, polityki i kultury krajów i regionów Europy Wschodniej.

AMUR - Adam Mickiewicz University Repository
Repozytorium Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, którego celem jest upowszechnianie dorobku naukowego pracowników oraz promowanie badań naukowych prowadzonych na UAM.

DIAMM - Digital Image Archive of Medieval Music
Witryna zawierająca zdigitalizowane średniowieczne manuskrypty muzyczne.

e-codices - Virtual Manuscript Library of Switzerland
Witryna zawierająca zdigitalizowane szwajcarskie manuskrypty, głównie z okresu średniowiecza oraz, w wyborze, także współczesne. Każdy rękopis zaopatrzony jest w naukowy opis.

BIBLIOTECA VIRTUAL de Derecho
1567 darmowych e-booków po hiszpańsku z zakresu ekonomii i pokrewnych tematów.

Internet Sacred Text Archive
Zbiór świętych tekstów różnorakich kultur przydatnych studentom religioznawstwa i kulturoznawstwa. Baza i teksty w języku angielskim. Strona archiwalna.

Cyfrowa Biblioteka Druków Ulotnych Polskich i Polski Dotyczących z XVI, XVII i XVIII Wieku

Federacja Bibliotek Cyfrowych

Centralne Repozytorium Informacji Publicznej

BECLaR - Biblioteca de Ediciones de Clásicos Latinos en el Renacimiento
Baza danych zawiera informacje o łacińskich inkunabułach.


do góry