Przydatne adresy - Biblioteki

Biblioteki w Polsce
Baza adresowa polskich bibliotek (w kraju i za granicą), które udostępniają swoje witryny w Internecie.

The European Library
Wyszukiwarka zawartości bibliotek narodowych w Europie, w tym także obiektów zdigitalizowanych. Strona archiwalna.

Libraries of the World
Linki do bibliotek na świecie. Strona archiwalna.

osmikon
Interdyscyplinarny portal dla studiów wschodnioeuropejskich umożliwiający dostęp do informacji na temat historii, języka, literatury, polityki i kultury krajów i regionów Europy Wschodniej.

AMUR - Adam Mickiewicz University Repository
Repozytorium Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, którego celem jest upowszechnianie dorobku naukowego pracowników oraz promowanie badań naukowych prowadzonych na UAM.

DIAMM - Digital Image Archive of Medieval Music
Witryna zawierająca zdigitalizowane średniowieczne manuskrypty muzyczne.

e-codices - Virtual Manuscript Library of Switzerland
Witryna zawierająca zdigitalizowane szwajcarskie manuskrypty, głównie z okresu średniowiecza oraz, w wyborze, także współczesne. Każdy rękopis zaopatrzony jest w naukowy opis.

BIBLIOTECA VIRTUAL de Derecho
1675 darmowych e-booków po hiszpańsku z zakresu ekonomii i pokrewnych tematów.

Internet Sacred Text Archive
Zbiór świętych tekstów różnorakich kultur przydatnych studentom religioznawstwa i kulturoznawstwa. Baza i teksty w języku angielskim. Strona archiwalna.

Cyfrowa Biblioteka Druków Ulotnych Polskich i Polski Dotyczących z XVI, XVII i XVIII Wieku

Federacja Bibliotek Cyfrowych

Centralne Repozytorium Informacji Publicznej

BECLaR - Biblioteca de Ediciones de Clásicos Latinos en el Renacimiento
Baza danych zawiera informacje o łacińskich inkunabułach.


do góry