Przydatne adresy - Archiwa

Naczelna Dyrekcja Archiwum Państwowych
Linki do stron internetowych archiwów w Polsce według podziału geograficznego na województwa.

HAL (Hyper Articles en Ligne)
Archiwum zawiera głównie (lecz nie tylko) artykuły autorów francuskich, pracujących we Francji, artykuły z czasopism wydawanych we Francji etc.

Wojskowe Biuro Historyczne w Warszawie

Naukowy Portal Archiwalny

Instytut Pamięci Narodowej

Stowarzyszenie Archiwistów Polskich
SAP jest stowarzyszeniem o charakterze naukowo-zawodowym, którego celem jest propagowanie inicjatyw sprzyjających rozwojowi archiwistyki.

Archiwistyka.pl - serwis branżowy
Serwis branżowy oferujący również informacje na temat regulacji prawnych, digitalizacji i archiwów cyfrowych w Polsce i Europie.


do góry