Przydatne adresy

Moduł "Przydatne adresy" zawiera wyselekcjonowane przez personel biblioteczny, adresy internetowe różnorodnych źródeł informacji, które mogą okazać się interesujące zarówno dla pracowników, jak i dla studentów Uniwersytetu Wrocławskiego. Przydatne połączenia internetowe uporządkowano według kategorii uwzględnianych w menu bocznym (z lewej strony). Osobno, jako uniwersalne źródła informacyjne, wydzielono adresy internetowe słowników i encyklopedii. Oczekuje się, iż użytkownicy niniejszego modułu będą aktywnie współuczestniczyć w jego rozbudowie, zgłaszając zarówno nowe kategorie podziału przydatnych adresów intrernetowych, jak i proponując ich uzpełnianie o nowe interesujące hiperłącza. Listy należy kierować na poniższy adres e-mail:

"Często używane łącza" zamieszczone po prawej stronie, stanowią propozycję użytecznych adresów internetowych, wyselekcjonowanych przez pracowników Oddziału Informacji Naukowej. Umożliwiają one użytkownikowi m. in.: ustalenie poprawnego opisu bibliograficznego książki, sporządzenie zestawienia tematycznego książek i artykułów, przeglądanie internetowych baz danych lub zlokalizowanie biblioteki w kraju czy za granicą, w której znajduje się poszukiwana pozycja wydawnicza.

CZĘSTO UŻYWANE ŁĄCZA


WYSZUKIWARKI I
KATALOGI STRON