Portale tematyczne - Prawo

Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii UWr
Władze, struktura organizacyjna całego wydziału, informacja o rekrutacji i studiach na wydziale we Wrocławiu. Bieżące informacje porządkowe.

Prawo.pl
Bogata skarbnica aktów prawnych (Dziennik Ustaw, Monitor Polski, zbiory praw), komentarzy i porad. Możliwość zakupów literatury prawniczej.

e-prawnik.pl
Prawniczy Serwis Informacyjny. Praktyczne odpowiedzi na zapytania i możliwość skierowania zapytania do prawnika, wzory pism i umów.

FindLaw
Potężny amerykański katalog i wyszukiwarka przepisów prawnych. Poza tym działy: źródła do biznesu, źródła prawa dla konsumentów, źródła dla studentów i inne.

American Law Sources On-line
Wybór linków do źródeł prawa w internecie dotyczących USA, Kanady i Meksyku.

EUR-Lex
Umożliwia bezpośredni dostęp do prawa Unii Europejskiej. System pozwala na sięgniecie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej i zawiera m.in. traktaty, legislację, orzeczenia i projekty aktów prawnych. Oferuje możliwości dokładnego wyszukiwania.

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów - Rejestr klauzul niedozwolonych
Rejestr Klauzul Niedozwolonych, prawo cywilne, postanowienia umowne uznane za niedozwolone prawomocnym wyrokiem Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Ministerstwo Sprawiedliwości
Oficjalna strona polskiego Ministerstwa Sprawiedliwości, na której można znaleźć wiele przydatnych informacji z zakresu prawa, projekty aktów prawnych, KRS, KRK, Rejestr Zastawów.

Trybunał Konstytucyjny
Oficjalna strona polskiego Trybunału Konstytucyjnego, na której znajdziemy pełne teksty Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, Ustawy O Trybunale Konstytucyjnym, Regulaminu Trybunału Konstytucyjnego, Uchwały Zgromadzenia Ogólnego Sędziów TK w sprawie statutu Biura Trybunału, Statutu Biura Trybunału, oraz Schemat organizacyjny Biura Trybunału.

ABC Podatki
Portal firmy Wolters Kluwer oferujący dostęp do pełnych wersji najnowszych aktów prawnych i Monitora Polskiego. Znajdziemy tutaj również informacje o najnowszych zmianach w prawie.

infor.pl
Portal oferuje dostęp do ujednoliconych aktów prawnych podzielonych tematycznie oraz Dziennik Ustaw, Monitor Polski, Dzienniki Urzędowe, Dzienniki UE.


do góry