Portale tematyczne - Nauki społeczne

Wydział Nauk Społecznych UWr
Strona domowa Wydziału Nauk Społecznych UWr. Informacje niezbędne dla pracowników, studentów i kandydatów na studia. Linki do stron instytutów działających w ramach wydziału.

Polskie Towarzystwo Socjologiczne
Bardzo oszczędna strona, ale wszystkie podstawowe informacje o PTS są dzięki temu łatwo dostępne.

Journal of Alternative Perspectives in the Social Sciences
Czasopismo o tematyce społecznej – część tekstów dostępna bezpłatnie.

Liberté
Niezależne liberalne czasopismo społeczno-polityczne.

Racjonalista.pl
Serwis internetowy stworzony przez Ośrodek Racjonalistyczno-Sceptyczny im. de Voltaire'a mającym na celu propagowanie wolnomyślicielskiej postawy światopoglądowej.

Krytyka Polityczna
Witryna internetowa mająca na celu propagowanie i rozwijanie nowoczesnej lewicowej myśli politycznej.

Social Science Resources
Przydatne źródło linków do stron z zakresu nauk społecznych.

The Socjournal
Anglojęzyczne czasopismo z zakresu socjologii.

Genre&Histoire
Francuskie czasopismo elektroniczne dotyczące zagadnienia płci i historii badań nad nim.

Culture, Society & Praxis
Anglojęzyczne czasopismo elektroniczne z zakresu nauk społecznych.

Diversities
Wydawane przez UNESCO multidyscyplinarne czasopismo elektroniczne dotyczące działań organizacji. Ostatni numer ukazał się w 2013 r.

CESSDA ERIC
Ogólnoeuropejska anglojęzyczna baza danych z zakresu nauk społecznych.

Czytelnia Czasopism PAN
Udostępniane przez PAN czasopisma z zakresu nauk humanistycznych i społecznych - wersje pełnotekstowe.

PARP: gospodarka Polski – prognozy i opinie
Ciekawe źródło dla osób prowadzących badania z zakresu socjologii.

Idea – a Journal of Social Issues
Anglojęzyczne czasopismo z zakresu socjologii. Ostatni numer ukazał się w 2012 r.

Harvard Human Rights Journal
Anglojęzyczne czasopismo elektroniczne dotyczące praw człowieka.

Diagnoza Społeczna - Warunki i jakość życia Polaków
Warunki i jakość życia Polaków. Raport opracowywany w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Warszawie. Ostatnie dane za rok 2015.

CTheory
Międzynarodowe pismo dotyczące teorii, technologii i kultury.

Gender Studies IBL PAN
Strona Podyplomowych Studiów Gender Studies IBL PAN, zawiera m.in. relacje ze konferencji i dyskusji naukowych, zbiór linków do organizacji zajmujących się problematyką gender, informacje o publikacjach.

Kongres Kobiet
Strona Kongresu Kobiet, którego celem jest działanie na rzecz równego traktowania kobiet i mężczyzn, zwiększania aktywności kobiet i ich udziału w życiu politycznym i publicznym, pomoc w zdobywaniu wiedzy i kwalifikacji umożliwiających kobietom czynny udział w życiu społecznym, politycznym i publicznym oraz działania mające na celu poprawę sytuacji kobiet.


do góry