Portale tematyczne - Kulturoznawstwo

Instytutu Kulturoznawstwa UWr.
Strona domowa Instytutu Kulturoznawstwa. Niezbędne i podstawowe informacje o pracownikach i strukturze. Dla wszystkich studentów i kandydatów na studia.

Ośrodek Kultury i Sztuki
Ośrodek Kultury i Sztuki we Wrocławiu jest instytucją kultury Samorządu Województwa Dolnośląskiego. Strona, na której znajdziesz: aktualności, informację kulturalną, osobistości, galerie, linki i archiwum.

culture.pl
Serwis zawierający aktualne informacje o wydarzaniach kulturalnych w Polsce, o instytucjach kultury, instytutach polskich za granicą, na temat muzyki, filmu, teatru, czasopism kulturalnych. Zawiera biogramy twórców kultury, a także zbiór esejów poświęconych sztuce.

Internetowa baza danych filmu polskiego
Wszystko o filmie polskim od roku 1902. Na stronie także kalendarium najważniejszych wydarzeń związanych z filmem polskim a także film w prasie polskiej.

Dziennik Teatralny
Teatry w Polsce: wyszukiwanie adresów w bazie danych, dział recenzji, wydarzenia, premiery, festiwale, teatr TV i mnóstwo innych informacji.

Piero's online cultural magazine and archive
Niezależny magazyn kulturalny i ogromne archiwum prowadzone przez Piero Scaruffi.

Encyclopedia Mythica
Bogata internetowa encyklopedia wierzeń Greków, Rzymian, ludów Skandynawii (Wikingów), Celtów i ludów Ameryki Północnej.

Galeria Malarstwa Polskiego
Strona zawiera galerię obrazów malarzy polskich i linki adresowe do innych galerii malarstwa polskiego i światowego. Strona archiwalna

Polskie Centrum Informacji Muzycznej

DIAMM - Digital Image Archive of Medieval Music
Witryna zawierająca zdigitalizowane średniowieczne manuskrypty muzyczne.

Cyfrowe Muzeum Starego Teatru
Zdigitalizowany materiał związany z historią Starego Teatru w Krakowie, m.in. zdjęcia z przedstawień i prób, projekty dekoracji i kostiumów etc.

Internet Sacred Text Archive
Zbiór świętych tekstów różnorakich kultur przydatnych studentom religioznawstwa i kulturoznawstwa. Baza i teksty w języku angielskim.

Kultura Ludowa w Wielkopolsce
Regionalny portal poświęcony kulturze ludowej Wielkopolski. Znajdziemy tutaj informacje o strojach, folklorze muzycznym i tanecznym, gwarze, zwyczajach i obrzędach związanych z porami roku, kuchni regionalnej, budownictwie, a także legendy. Część tekstów jest też dostępna w wersji audio.

STAROPOLSKA
Serwis naukowo-edukacyjny poświęcony dawnej literaturze polskiej w kontekście dziedzictwa kultury europejskiej. Jego zasadniczą częścią jest biblioteka utworów staropolskiego piśmiennictwa oraz towarzyszący jej wybór opracowań, materiał ikonograficzny i dźwiękowy. Znajdziemy tutaj też teksty i opracowania na temat historii, filozofii, religii i sztuki w dawnej Polsce, a także bogaty wybór materiałów z zakresu kultury starożytnej i biblijnej, europejskiego średniowiecza, renesansu i baroku.

Kultura Historia Globalizacja
Studia globalne. Pismo internetowe, nieperiodyczne, wydawane przez Instytut Kulturoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego. Poświęcone kulturowej oraz historycznej problematyce procesów i zjawisk konceptualizowanych kategoriami globalizacji, hybrydyzacji, kreolizacji i wciąż poszukujących swojej teoretycznej artykulacji.
Stanowi otwarte forum prezentacji wyników badań, konfrontacji rozmaitych koncepcji, poglądów przedstawicieli różnych dyscyplin naukowych: kulturoznawców, historyków, historyków sztuki, archeologów, antropologów, pedagogów, psychologów, filozofów, socjologów, ekonomistów, politologów, językoznawców, literaturoznawców, muzykologów a także innych badaczy oraz autorów podejść interdyscyplinarnych.

Archiwum Danych Społecznych
Portal udostępniający dane pochodzące z badań prowadzonych przez instytucje nauki. Strona archiwalna.

Przegląd Socjologii Jakościowej
Pełnotekstowe czasopismo on line.

Otwórz Książkę
Portal udostępniający ponad 500 książek naukowych z zakresu szeroko pojętej socjologii i kultury w formie elektronicznej. Książki są udostępnione przez autorów na licencji CreativeCommons (również z innych dziedzin).

Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Socjologia Wychowania
Pełnotekstowe czasopismo on line. Ostatni numer ukazał się w 2003 r.


do góry