Portale tematyczne - Informacja patentowa

Urząd Patentowy RP
Informacje o misji, pracach i celach Urzędu Patentowego w Polsce. Obowiązujące akty prawne i projekty, spis baz na CD i inne.

Polska Izba Rzeczników Patentowych
Internetowy serwis Polskiej Izby Rzeczników Patentowych.

EPO - European Patent Office
Bazy danych pozwalające na wyszukiwanie informacji o patentach Europejskiego Urzędu Patentowego oraz urzędów patentowych poszczególnych krajów europejskich, zawierające 30 mln dokumentów (także polskie patenty).

United States Patent and Trademark Office
Informacja o patentach w Stanach Zjednoczonych.

CIPO's Canadian Patent Database
Baza danych z patentami kanadyjskimi.

Derwent Innovation
Serwis informacyjny na temat patentów i rynków handlowych. Oferuje m.in. możliwość przeszukania baz danych o patentach w USA, Europie i Japonii (odpłatne).


do góry