Portale tematyczne - Geologia

Instytut Nauk Geologicznych UWr.
Strona domowa Instytutu Nauk Geologicznych UWr.

Państwowy Instytut Geologiczny
Strona domowa Państwowego Instytutu Geologicznego. Informacje ogólne o działalności Instytutu oraz Centralnego Archiwum Geologicznego. Odsyłacze do baz danych, m.in : Centralnej Bazy Danych Geologicznych.

Muzeum Geologiczne Państwowego Instytutu Geologicznego
Strona Muzeum Geologicznego Państwowego Instytutu Geologicznego, a na niej informacje o wystawach i wydarzeniach muzealnych. Historia Muzeum oraz poczet geologów polskich.

Muzeum Instytutu Nauk Geologicznych UJ
Serwis przygotowany przez Instytut Nauk Geologicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Odsyłacze do atlasów geologicznych.

British Geological Survey
Zadania, program badań naukowych, raport roczny British Geological Survey oraz odnośniki do baz danych prowadzonych przez BGS dla The Natural Environment Research Council.

Science Explorer - Geology
Serwis przygotowany przez United States Geological Service.

The Geological Society of America
Amerykaskie Towarzystwo Geologiczne prowadzi szeroką działalność badawczą i naukową. Za główne cele stawia sobie pomoc wszystkim w zrozumieniu naszej planety i życia na niej.

Polska Akademia Nauk Muzeum Ziemi w Warszawie
Strona przedstawiająca profil działalności Muzeum Ziemi. Zawiera informacje odnośnie wystaw, serwis edukacyjny, zdjęcia kolekcji zbiorów.

Alaska Volcano Observatory
Strona obserwatorium geologicznego na Alasce (wersja angielska).

U.S. Geological Survey
Strona Towarzystwa Geologicznego USA (wersja angielska).

National Snow and Ice Data Center
Strona w języku angielskim poświęcona lodowcom. Galeria zdjęć, historia zlodowaceń, najnowsze dane i odkrycia.

Infogeoskarb
Ciekawa strona zawierająca m.in. dokumentację geologiczną złóż i kopalin w Polsce.


do góry