Portale tematyczne - Filozofia

Instytut Filozofii UWr
Strona domowa Instytutu Filozofii Uniwersytetu Wrocławskiego. Informacja o studiach, rekrutacji, pracownikach naukowych etc.

Stanford Encyclopedia of Philosophy
Witryna dająca dostęp do niemałych zasobów sieci Uniwesytetu w Stansford i oczywiście wielkiej encyklopedii filozofii w języku angielskim.

The Internet Encyclopedia of Philosophy
Encyklopedia z podstawowymi informacjami o filozofii w języku angielskim. Dla początkujących.

Society for Phenomenology and Existential Philosophy
Społeczność fenomenologów i egzystencjalistów. Wiele informacji interesujących dla wszystkich, którzy jakoś z tymi formacjami są związani.

Veröffentlichungen des Leibniz-Archivs
I, III i VII seria akademickiego wydania dzieł zebranych i listów Gottfrieda Wilhelma Leibniza. Wszystkie dokumenty w formacie pdf.

Perseus Digital Library
Źródło wiedzy na temat filozofii, literatury i historii starożytnej. Szczególnie cenny ze względu na zamieszczone linki do tekstów źródłowych.

Journal of Logic Analysis
Czasopismo elektroniczne dotyczące logiki i filozofii języka.

dspace@mit
Pełnotekstowe źródło dotyczące współczesnej filozofii.

Cogprints : Cognitive Sciences Eprint Archive
Ciekawe źródło wiedzy (repozytorium) dotyczące kognitywistyki. Strona archiwalna.

Journal of Ethics & Social Philosophy
Anglojęzyczne czasopismo dotyczące etyki, filozofii społecznej.

The Australasian Journal of Logic
Czasopismo elektroniczne obejmujące swym zakresem tematycznym logikę formalną, logikę matematyczną, jak również zagadnienia związane z informatyką i lingwistyką.

PhilSci-Archive
Ciekawe źródło tekstów dotyczące filozofii nauki.

Philpapers
Bardzo przydatne źródło tekstów dotyczących współczesnej filozofii.

Theoria
Czasopismo elektroniczne z zakresu filozofii nauki.

Acta Bioethica
Czasopismo elektroniczne poświęcone etycznym konsekwencjom badań naukowych. Źródło w języku hiszpańskim i portugalskim, abstrakty w języku angielskim. Ostatni numer ukazał się w 2017 r.

Advances in Cognitive Psychology
Ciekawe źródło tekstów z zakresu nauk o umyśle. Teksty i abstrakty w jęz. angielskim.

Hyle - International Journal for Philosophy of Chemistry
Anglojęzyczne pełnotekstowe źródło tekstów z pogranicza filozofii i chemii.

Australian eJournal of Theology
Anglojęzyczne pełnotekstowe źródło z zakresu teologii i filozofii religii. Ostatni numer ukazał się w 2016 r.

entropy
Interdyscyplinarne czasopismo z pogranicza informatyki, matematyki, fizyki, filozofii oraz nauk biologicznych.

Joshua Knobe - Experimental Philosophy
Ciekawe anglojęzyczne źródło informacji z zakresu filozofii eksperymentalnej.

Miniature Library of Philosophy
Zbiór fragmentów dzieł filozoficznych od XVII w. do XXI w.

Philosophy Videos
Udostępnione przez czasopismo Philosophy Now ciekawe linki do filmów z wykładami i wywiadami z największymi współczesnymi filozofami.

Avant
Portal oraz pismo awangardy filozoficzno-naukowej.

Studia Philosophica Estonica
Estońskie czasopismo akademickie z zakresu wielu dziedzin filozofii.

Logos&Episteme
Czasopismo anglojęzyczne dotyczące epistemologii.


do góry