Portale tematyczne - Ekonomia

Polski Instytut Ekonomiczny
Instytut jest placówką naukowo-badawczą i konsultacyjną, z dużym doświadczeniem w badaniu procesów i zjawisk rynkowych oraz projekcji zmian w zarządzaniu przedsiębiorstwami.

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
Polskie Towarzystwo Ekonomiczne jest niezależnym, profesjonalnym, ogólnopolskim, stowarzyszeniem ekonomistów zrzeszającym praktyków i teoretyków.

Bankier.pl
Portal finansowy - można tu znaleźć wyniki notowań giełdowych, informacje o kredytach, funduszach, lokatach. Serwis łatwy w obsłudze, ciekawa szata graficzna. Kompletne i wyczerpujące informacje z dziedziny finansów.

Bank Światowy
Strona domowa jednej z najważniejszych instytucji finansowych świata.

Bank Światowy - Polska
Witryna Banku Światowego poświęcona Polsce. Wbrew pozorom nie zawsze w łatwy sposób można dostać się ze strony głównej BŚ na tę właśnie podstronę.

Międzynarodowy Fundusz Walutowy
IMF jest organizacją międzynarodową zrzeszającą 148 krajów członkowskich. Został założony w celu promocji międzynarodowej współpracy walutowej, stabilizacji wymiany monetarnej i uporządkowania umów ekonomicznych oraz wspierania wzrostu gospodarczego i zwiększenia poziomu zatrudnienia.

NBP
Witryna Narodowego Banku Polskiego zawierająca podstawowe informacje o działalności NBP, listę central banków krajowych (bez banków spółdzielczych) i oddziałów banków zagranicznych działających w Polsce, akty prawne, statystyki publikacje NBP (PDF).

Economic Journals
Alfabetyczny wykaz kilkuset czasopism ekonomicznych dostępnych w trybie on-line. Strona archiwalna - większość linków nie działa.

John Stuart Mill - The Principles of Political Economy
Elektroniczna wersja książki Johna Stuarta Milla Zasady ekonomii politycznej. Wersja angielska.

Oficjalna strona profesora Leszka Balcerowicza
Oficjalna strona profesora Leszka Balcerowicza, na której można znaleźć wiele ciekawych opracowań o tematyce ekonomicznej, w tym felietony i książki w wersji elektronicznej.

Massachusetts Institute of Technology - Economics
Strona Wydziału Ekonomii Massachusetts Institute of Technology, którego pracownikami są ekonomiści światowej sławy. Na stronie można znaleźć materiały edukacyjne i publikacje naukowe.

money.pl
Znany portal dotyczący spraw finansowych, ekonomii i gospodarki, opinie ekspertów na bieżące tematy, ustawy.

ABC Podatki
Portal firmy Wolters Kluwer oferujący dostęp do pełnych wersji najnowszych aktów prawnych i Monitora Polskiego.

Portal Funduszy Europejskich
Informacje o funduszach z UE.

Portal Edukacji Ekonomicznej
Oferuje w atrakcyjnej formie wiedzę ekonomiczną zgodnie z potrzebami i oczekiwaniami młodzieży gimnazjalnej, licealnej, studentów i nauczycieli. Dzięki nowoczesnym, multimedialnym i interaktywnym narzędziom edukacyjnym można szybciej poznać tajniki finansów, przedsiębiorczości i bardziej świadomie uczestniczyć w naszym życiu gospodarczym.


do góry