Portale tematyczne - Biologia

Strona Główna Kampusu Biologicznego Uniwersytetu Wrocławskiego
Odnośniki do stron domowych Instytutu Zoologicznego, Instytutu Biologii Roślin, Muzeum Przyrodniczego i Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Wrocławskiego. M.in. zestaw publikacji pracowników naukowych.

Komitet Ochrony Orłów
Oprócz informacji o celach i działalności Komitetu na stronie można też znaleźć podstawowe dane o orłach w Polsce.

Ekologia w internecie
Witryna poświęcona szeroko rozumianej ekologii. Warto zwrócić uwagę na części dotyczące zmian w środowisku naturalnym oraz poruszające problem katastrof ekologicznych. Strona archiwalna.

Ekoinfo
Serwis informacyjny ochrony środowiska. Można znaleźć tu informacje o edukacji ekologicznej, zarządzaniu środowiskowym, prawie ochrony środowiska. Strona posiada własne archiwum z wyszukiwarką. Strona archiwalna.

Raporty o stanie środowiska
Na stronie informacje dotyczace środowiska naturalnego w Polsce, jego stanu, ochrony etc. Linki do podobnych stron w innych państwach.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska
Strona Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Fundusz ten jest największą instytucją realizującą Politykę Ekologiczną Państwa. Jego zadaniem jest finansowanie inwestycji w ochronie środowiska i gospodarce wodnej.

Instytut Ochrony Środowiska
Strona domowa Instytutu Ochrony Środowiska w Warszawie. Informacje o działalności instytutu dostęp do baz danych.

WWF
Światowy Fundusz na Rzecz Przyrody dla Polski. Serwis porusza między innymi problem ochrony środowiska w kontekście integracji Polski z Unią Europejską.

Ewolucjonizm
Popularnonaukowy serwis dotyczący zagadnień ewolucjonizmu. Strona archiwalna.

Genetyka
Popularnonaukowy serwis dotyczący zagadnień związanych z genetyką. Strona archiwalna.

The Tree of Life
Niezwykle bogaty serwis przygotowany przez biologów z całego świata. Na ponad 2 600 stronach dostępne są informacje o zmienności organizmów na Ziemi, ich dziejach i charakterystyki. Można tu znaleźć zestawienia literatury i linki do stron zajmujących się określoną grupą organizmów. Strona archiwalna.

Primate Info Net
Strona umożliwiająca dostęp do źródeł informacji dla wszystkich interesujących się ssakami z rzędu naczelnych (linki, informacje o organizacjach i badaczach, bazy danych etc.).

Earthworks Research Group
Na stronie linki do stron dostarczających informacji o bezkręgowcach lądowych, taksonomii, ekologii i naukach pokrewnych.

American Ornithological Society
Strona założonego w 1893 r. The Cooper Ornithological Society. Na stronie można zapoznać się m.in. z zawartością pisma "The Condor" (dostępne też archiwalne numery od 1899 r. w formacie PDF).

Searchable Ornithological Research Archive
Archiwum internetowe pism: The Auk, Condor, Pacific Coast Avifauna, Studies In Avian Biology, Wilson Bulletin.

Ptaki Polski
Strona zawierająca informacje o ptakach zarówno rodzimych jak i „odwiedzających” sezonowo tereny Polski. Treści dotyczące ochrony, zagrożeń ptaków, podstawowe wiadomości o ich budowie, historii, galeria zdjęć. Strona archiwalna.

Biotechnologia
Portal informacyjny, bogate źródło wiadomości i aktualnych doniesień z dziedzin takich jak biotechnologia, farmacja czy kosmetologia.

Science Daily
Źródło wiedzy nt. najnowszych badań i odkryć z dziedziny biologii; artykuły dotyczące zarówno świata roślin jak i zwierząt.

Polskie Towarzystwo Mikrobiologów
Źródło wiedzy nt. działalności Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów, dostęp do czasopism mikrobiologicznych, linki do ciekawych serwisów, baz danych i wyszukiwarek z dziedziny mikrobiologii.

Biolog - Forum Przyroda
Naukowy portal społecznościowy. Zawiera aktualności z dziedzin takich jak botanika, zoologia, ekologia, medycyna, a także informacje nt. konkursów i festiwali biologicznych.

Wirtualne Muzeum Paleontologiczne
Serwis zawiera zbiory koralowców z rzędu Rugosa: realnych skamieniałości, które wykorzystano do publikacji naukowych. Dostępna również wersja angielska. Strona archiwalna.

Muzeum Ewolucji
Strona poświęcona Muzeum Ewolucji Instytutu Paleobiologii PAN. Informacje dotyczące działalności muzeum, historii paleontologii i inne. Strona archiwalna.

Muzeum i Instytut Zoologii PAN
Strona zawierająca informacje m.in. o działalności, strukturze, bibliotece Muzeum i Instytutu Zoologii PAN.

Lasy Państwowe
Strona organizacji zarządzającej lasami należącymi do Skarbu Państwa. Bogate informacje zarówno o działalności rynkowej jak i społecznej.

Acta Neurobiologiae Experimentalis
Kwartalnik obejmujący pełne teksty elektroniczne z zakresu wszystkich aspektów neurologii.

PSJD Polish Scientific Journals Database
Baza czasopism naukowych, zawierająca publikacje m.in. z dziedzin takich jak: biologia, biotechnologia, biofizyka, genetyka, weterynaria i wielu innych.

Postępy Higieny i Medycyny Doświadczalnej.
Strona www czasopisma Instytutu Immunologii i Terapii Doświadczalnej Polskiej Akademii Nauk. Wybór artykułów w większości anglojęzycznych w pełnej wersji tekstowej.

American Museum of Natural History
Strona Amerykańskiego Muzeum Historii Naturalnej (wersja angielska).

National Center for Biotechnology Information
Strony, które powinien znać każdy biolog molekularny. Oprócz wielu ciekawych informacji można wyszukać tu potrzebne sekwencje aminokwasowe lub nukleotydowe, a także artykuły naukowe na interesujący nas temat.

Ochrona środowiska
Kwartalnik wydawany przez Oddział Dolnośląski Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych we Wrocławiu nieprzerwanie od 1979 roku.


do góry