Portale tematyczne - Bibliotekoznawstwo

Instytut Bibliotekoznawstwa UWr.
Strona domowa Instytutu Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego.

EBIB
Serwis informacyjny dla bibliotekarzy.

Otwarta Platforma Edukacyjna EBIB
Platforma szkoleniowa dla bibliotekarzy.

EBIB - konferencje w Polsce i na świecie
Wykaz najważniejszych planowanych konferencji bibliotecznych, zarówno w Polsce jak i na całym świecie. Serwis zawiera również archiwum z poprzednich lat.

CYTBIN
Bezpłatna baza cytowań bibliograficznych CYTBIN (Cytowania w Bibliotekoznawstwie i Informacji Naukowej). Źródłem do bazy są artykuły z czasopism naukowych i fachowych z zakresu bibliotekoznawstwa oraz informacji naukowej, takie jak: Bibliotekarz, Przegląd Biblioteczny, Praktyka i Teoria Informacji Naukowej i Technicznej, Roczniki Biblioteczne oraz Zagadnienia Informacji Naukowej. CYTBIN jest współtworzony przez Sekcję Bibliograficzną Koła Naukowego Bibliotekoznawców przy Instytucie Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich
Serwis informacyjny dla bibliotekarzy i specjalistów informacji.

Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich - dla bibliotekarzy akademickich
Wydzielona część serwisu SBP przeznaczona dla bibliotekarzy akademickich. Strona archiwalna.

Polskie Towarzystwo Informacji Naukowej
Witryna PTIN - działalność, władze, konferencje, odnośniki, spisy treści kwartalnika "Praktyka i Teoria Informacji Naukowej i Technicznej" (lata 2000 i 2001).

IFLA - International Federation of Library Associations and Institutions
Strony domowe Międzynarodowej Federacji Stowarzyszeń Bibliotekarzy. Informacje na temat Stowarzyszenia, Electronic Colections - podzielony tematycznie zbiór interesujących odnośników.

Ośrodek Przetwarzania Informacji
Zadaniem OPI jest gromadzenie, opracowywanie i upowszechnianie informacji naukowej i technicznej o stanie nauki polskiej i wynikach badań naukowych prowadzonych w kraju i za granicą. Na stronie znaleźć możemy m.in : informacje o działalności Ośrodka, współpracy międzynarodowej oraz skorzystać z dostępu do baz danych administrowanych przez tę instytucję.

The Library Technology Guides
Przewodnik zmierzający do dostarczenia pełnej i rzetelnej informacji związanej z automatyzacją bibliotek. Strona ta nie ma charakteru komercyjnego, nie jest związana z firmą zajmującą się komputeryzacją i automatyzacją bibliotek.

The iSchool at Illinois
Strona domowa School of Information Sciences - University of Illinois at Urbana-Champaign, Champaign, Illinois, USA.

Program "Kwaśny Papier"
Niniejszy serwis informacyjny, poświęcony zagadnieniu kwaśnego papieru i metod jego odkwaszania, finansowany jest przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, w ramach Wieloletniego Programu Rządowego "Kwaśny Papier". Strona archiwalna.

wirtualnywydawca.pl
Portal branży wydawniczej - zawiera aktualności, informacje o targach, konferencjach, instytucjach, pismach branżowych, serwis kto jest kim w branży oraz dane statystyczne dotyczące branży wydawniczej.

Książki.wp.pl
Serwis książkowy Wirtualnej Polski.

osmikon
Interdyscyplinarny portal dla studiów wschodnioeuropejskich umożliwiający dostęp do informacji na temat historii, języka, literatury, polityki i kultury krajów i regionów Europy Wschodniej.

Infotoday
Witryna poświęcona problematyce biblioteki elektronicznej, elektronicznym serwisom informacyjnym oraz wykorzystaniu nowoczesnych mediów w bibliotekach.

Wydawca - portal rynku wydawniczego

British Armorial Bindings
Baza prezentuje herby, ekslibrysy i inne pieczęcie, które zostały umieszczone przez brytyjskich właścicieli na zewnętrznych okładkach swoich książek, wraz z bibliograficznymi źródłami pieczęci.

Bibliofilm
Strona prezentuje scenariusze zajęć okołofilmowych do pracy z młodzieżą w bibliotece. Strona archiwalna.

BECLaR - Biblioteca de Ediciones de Clásicos Latinos en el Renacimiento
Baza danych zawiera informacje o łacińskich inkunabułach.

The Big6 – Information & Technolog Skills for Students Success
Big6 jest największą platformą do e-lerningu w zakresie nauczania zarządzania informacją.

e-LIS. E-prints in library and information science
E-LIS jest międzynarodowym repozytorium dla bibliotekoznawstwa i informacji naukowej.

A Glossary of Archival and Records Terminology
Słownik terminologii archiwistycznej opublikowany przez SAA w 2005 r. Zawiera ponad 2000 haseł, opracowanych głównie na podstawie literatury dotyczącej archiwistyki ze Stanów Zjednoczonych i Kanady.

NAPLE Blog National Authorities on Public Libraries in Europe
Anglojęzyczny blog nt. bibliotek publicznych w Europie. Strona archiwalna.

Antike und mittelalterliche Handschriften in der Schweiz / Manuscrits antiques et médiévaux conservés en Suisse
Strona internetowa poświęcona rękopisom w Szwajcarii. Dostępna po niemiecku i francusku.

Berstein - The memory of the paper
Anglojęzyczna strona poświęcona papierowi i jego historii.

Bibliography of Library History
Library History Round Table publikuje bibliografię nt. historii bibliotek.

Consortium of European Research Libraries
Celem Konsorcjum jest dzielenie się zasobami i doświadczeniem pomiędzy bibliotekami naukowymi, pomoc w udostępnianiu zbiorów oraz ochronie europejskiego dziedzictwa kulturowego.

Book History Chronology
Angielskojęzyczna strona poświęcona historii piśmiennictwa i książek do roku 1996.

Conservation OnLine
Conservation OnLine (CoOL) jest darmową platformą mająca na celu popularyzację zasobów i informacji dla osób zajmujących się zachowaniem dziedzictwa kulturowego. Strona w języku angielskim.

SHARP The Society for the History of Authorship, Reading and Publishing
Angielska strona poświęcona zagadnieniom związanym z historią autorstwa, czytelnictwa i wydawnictw.

LIBER – Liga Europejskich Bibliotek Naukowych
Stowarzyszenie bibliotek naukowych skupiające placówki z obszaru Unii Europejskiej.

The Researching Librarian
Strona przeznaczona dla bibliotekarzy, którzy podejmują się pracy naukowej. Zawiera linki do zasobów elektronicznych, baz danych, informacji o grantach etc. Strona archiwalna.

Angielsko-polski słownik informacji naukowej i bibliotekoznawstwa (aut. J. Tomaszczyka)

ODLIS – Online Dictionary for Library and Information Science

STERNIK. Słownik Terminologiczny z Zakresu Bibliografii i Katalogowania


do góry