Portale tematyczne

Moduł Portale tematyczne zawiera wyselekcjonowane przez personel biblioteczny adresy internetowe do elektronicznych źródeł wiedzy nauczanych na Uniwersytecie Wrocławskim, których wykaz znajduje się w menu bocznym (z lewej strony). Osobno, jako uniwersalne źródła informacyjne, wydzielono adresy internetowe o Unii Europejskiej, informacji patentowej oraz normalizacyjnej jak również adresy wyszukiwarek i katalogów tematycznych.