WILEY

Wejście do bazy


Zawartość: Kolekcja Wiley obejmuje 2451 książek elektronicznych wydanych w latach 2009 i 2015.

Baza została udostępniona wszystkim szkołom wyższym i instytucjom naukowym w Polsce przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (na podstawie decyzji o sfinansowaniu krajowej licencji akademickiej).

Książki z licencji krajowej Wiley są dostępne na serwerze wydawcy oraz będą archiwizowane na serwerze krajowym i udostępniane bezterminowo.

Zakres tematyczny: multidyscyplinarny

Dostęp do baz możliwy jest ze wszystkich komputerów w sieci UWr i poprzez serwer PROXY.

Dostępne książki