De Gruyter

Wydawnictwo de Gruyter dostarcza specjalistycznych publikacji z zakresu:

  • literatury,
  • lingwistyki,
  • nauk humanistycznych,
  • religii i teologii,
  • historii,
  • sztuki,
  • informacji naukowej i bibliotekoznawstwa i innych

Książki zgromadzone na platformie są dostępne w języku niemieckim oraz angielskim.

Dostępne książki