Cambridge University Press

Wejście do bazy


Zawartość: Pakiet historyczny. Kolekcja składa się z około 9500 tytułów, znajdują się w niej tytuły również z innych dziedzin takich jak np. antropologia, filozofia, prawo, historia nauki, edukacja, archeologia.

Dostęp do baz możliwy jest ze wszystkich komputerów w sieci UWr i poprzez serwer PROXY