Książki elektroniczne - dostęp bez ograniczeń

KSIĄŻKI ELEKTRONICZNE - dostęp bez ograniczeń

19th-Century German Stories
Dziewiętnastowieczne powieści niemieckie w wersji html.

ABU : la Bibliothèque Universelle
Teksty książek francuskich autorów oraz linki do różnego rodzaju informatorów
i słowników.

Athena
Linki do stron z tekstami książek oraz zbiory własne. W sumie ok. 10 tys. tekstów w wielu językach.

Autonomy, Responsibility, and Health Care: Critical Reflections
Pełny tekst książki.

Biblioteka Literatury Polskiej w Internecie
Teksty i linki do stron z książkami elektronicznymi.

Bibliotheca Augustana
 Zawiera zbiór utworów i dzieł pisarzy, poetów, filozofów w językach oryginalnych. (html).

Bibliothèque et Archives nationales du Québec
Biblioteka Narodowa Quebecu (BNQ) - można tu znaleźć teksty 1500 książek i wielu gazet z XIX i XX w., 6 tys. historycznych obrazów i fotografii, kolekcje map, rycin, nagrań, filmów i pocztówek.

Bibliothèque Virtuelle
Portal Uniwersytetu Alberta udostępniajacy pełne teksty autorstwa klasyków
francuskich i kanadyjskich.

Cieszyńska Biblioteka Wirtualna
CBW utworzona z inicjatywy Książnicy Cieszyńskiej i w oparciu o jej zbiory. Adresowana jest do osób zainteresowanych dziejami i kulturą Śląska Cieszyńskiego, niezależnie od miejsca ich pracy i zamieszkania, w pierwszym zaś rzędzie do historyków podejmujących tematykę cieszyńską oraz nauczycieli i animatorów kultury zajmujących się edukacją regionalną oraz popularyzacją historii regionu.
 

Classics in the History of Psychology
Na stronie można wyszukiwać historycznie ważne teksty z psychologii (w języku angielskim). Obecnie znajduje się tu 25 książek, ponad 200 artykułów oraz linki do ponad 200 tekstów na innych stronach Internetu.

The Complete Works of William Shakespeare
Dzieła wszystkie William'a Shakespeare'a w oryginale.

eBook.pl
Serwis poświęcony książkom elektronicznym oraz innym publikacjom wydawanym w formie elektronicznej. Można znaleźć tu aktualne informacje o sprzęcie, programach, rynku oraz zbiór bezpłatnych eBooków.

Google Book Search
Usługa Book Search działa podobnie jak wyszukiwarka internetowa.
Dla każdej książki stworzyono dodatkowe strony informacyjne, aby można było
szybko odnaleźć wszelkiego rodzaju potrzebne informacje: recenzje książki,
odniesienia w sieci, mapy itp.

Gallica
Gallica to 70 tys. dokumentów cyfrowych, 1200 pełnych tekstów, 80 tys. obrazów, w tym wiele dzieł dzieł literackich i dokumentów życia społecznego z okresu  rewolucji francuskiej.

The Humanities Text Initiative
Pełne teksty wielu dzieł literatury światowej, m.in. Biblia króla Jakuba, Biblia Lutra, Koran, dzieła A. Lincolna, Księga Mormona, Modern English Collection i wiele innych.

IntraText Digital Library
Około 5 tys. książek w kilku językach.

Internet Archive: Text Archive
Oferuje dostęp do kilku baz (Million Book Project, Children's Library, Project Gutenberg , Arpanet, Open Source Books) z tekstami z literatury.

The Internet Public Library
Kolekcja ponad 20 tysięcy tytułów dostępnych online.

J. Majka: Katolicka Nauka Społeczna
Elektroniczna wersja książki ks. prof. Józefa Majki "Katolicka nauka społeczna".

Katolicka Nauka Społeczna - Nauczanie Społeczne Kościoła Katolickiego
Pełne teksty dokumentów nauczania społecznego Kościoła od końca XVIII w. do czasów współczesnych.

Starodruki i rękopisy na stronie BG AGH
Elektroniczne wersje starodruków i rękopisów.

Książki online z dziedziny fizyki
Na stronie znajdują się linki do kilkudziesięciu książek z dziedziny fizyki i dziedzin pokrewnych.

Lawrence Lessig - "Wolna Kultura"
W jaki sposób wielkie media wykorzystują technologię i prawo, aby blokować kulturę i kontrolować kreatywność. Pełna wersja książki oraz dodatki.

Libreka! der Volltextfinder
Dostęp do części tekstów z książek niemieckojęzycznych. Korzystanie z bardziej zaawansowanych funkcji wymaga zalogowania.

Literatura w języku rosyjskim
Teksty literatury rosyjskiej oraz literatury obcej w tłumaczeniu na język rosyjski.

The Oscar Wilde Collection
Dzieła Oscar'a Wilde'a w wersji elektronicznej. Bardzo profesjonalny serwis.

Online Biology Book
Na stronie znajduje się książka do nauki podstaw biologii (w języku angielskim) przygotowana przez M. J. Farabee. Dostępne jest też glossarium, które może służyć jako krótki słownik biologiczny.

The Online Books Page
Lista ponad 30 tys. książek dostępnych w Internecie.

Planet eBook
Portal w języku angielskim dotyczący formatu PDF. Zapewniono także dostęp do dużego zbioru książek w tym formacie.

Polska Biblioteka Internetowa
Kolekcja kilkuset tytułów dostępnych online.

Project Mead
Kolekcja kilkudziesięciu książek (wydanych około 1900r.) takich klasyków socjologii jak m. in.: George Mead, James Mark Baldwin, William James, Charles Holton Cooley, Florian Znaniecki.

Projekt Gutenberg
Około 10 tys. książek głównie w języku angielskim.

Skarby Archiwów Polskich
Na stronie internetowej poświęconej wszechstronnej prezentacji Polski w Internecie powstał dział zawierający skarby archiwów polskich, wśród których są obiekty tak stare, jak odcisk pieczęci majestatycznej Władysława Jagiełły. Są także archiwalia nowsze, ale nigdy prawie nie oglądane przez szerszą publiczność, jak Konstytucja 3 Maja, testament ks. Józefa Poniatowskiego, uchwała Sejmu Królestwa Polskiego o detronizacji cesarza rosyjskiego Mikołaja I jako króla polskiego (1831) czy projekt Konstytucji PRL w jęz. rosyjskim (1951) z odręcznymi poprawkami naniesionymi ołówkiem przez Stalina.

Skarby Literatury Polskiej
Na stronie internetowej poświęconej wszechstronnej prezentacji Polski w Internecie powstał dział, w którym prezentowany jest wybór najbardziej znaczących dzieł literatury polskiej wolnych od praw autorskich w dniu 1 września 1999 roku.

Veröffentlichungen des Leibniz-Archivs
I, III i VII seria akademickiego wydania dzieł zebranych i listów Gottfrieda Wilhelma Leibniza. Wszystkie dokumenty w formacie pdf.

WolneLektury.pl
Biblioteka internetowa Wolne Lektury udostępnia w internecie teksty lektur
szkolnych, które trafiły już do domeny publicznej i nie są związane rygorami
prawa autorskiego. Są one opracowane, opatrzone komentarzem i udostępnione w
kilku formatach (html, odt, txt i pdf).

 

do góry