Książki elektroniczne - dostęp bez ograniczeń

19th-Century German Stories
Dziewiętnastowieczne powieści niemieckie w wersji html.

ABU : la Bibliothèque Universelle
Teksty książek francuskich autorów oraz linki do różnego rodzaju informatorów i słowników.

Athena
Linki do stron z tekstami książek oraz zbiory własne. W sumie ok. 10 tys. tekstów w wielu językach.

Biblioteka Literatury Polskiej w Internecie
Teksty i linki do stron z książkami elektronicznymi.

Bibliotheca Augustana
Zawiera zbiór utworów i dzieł pisarzy, poetów, filozofów w językach oryginalnych. (html).

Bibliothèque et Archives nationales du Québec
Biblioteka Narodowa Quebecu (BNQ) - można tu znaleźć teksty 1500 książek i wielu gazet z XIX i XX w., 6 tys. historycznych obrazów i fotografii, kolekcje map, rycin, nagrań, filmów i pocztówek.

Cieszyńska Biblioteka Wirtualna
CBW utworzona z inicjatywy Książnicy Cieszyńskiej i w oparciu o jej zbiory. Adresowana jest do osób zainteresowanych dziejami i kulturą Śląska Cieszyńskiego, niezależnie od miejsca ich pracy i zamieszkania, w pierwszym zaś rzędzie do historyków podejmujących tematykę cieszyńską oraz nauczycieli i animatorów kultury zajmujących się edukacją regionalną oraz popularyzacją historii regionu.

Classics in the History of Psychology
Na stronie można wyszukiwać historycznie ważne teksty z psychologii (w języku angielskim) zmieszczone w książkach i artykułach z czasopism.

The Complete Works of William Shakespeare
Dzieła wszystkie William'a Shakespeare'a w oryginale.

eBook.pl
Serwis poświęcony książkom elektronicznym oraz innym publikacjom wydawanym w formie elektronicznej. Można znaleźć tu aktualne informacje o sprzęcie, programach, rynku oraz zbiór bezpłatnych eBooków.

Google Book Search
Usługa Book Search działa podobnie jak wyszukiwarka internetowa.
Dla każdej książki stworzyono dodatkowe strony informacyjne, aby można było szybko odnaleźć wszelkiego rodzaju potrzebne informacje: recenzje książki, odniesienia w sieci, mapy itp.

Gallica
Gallica to 70 tys. dokumentów cyfrowych, 1200 pełnych tekstów, 80 tys. obrazów, w tym wiele dzieł dzieł literackich i dokumentów życia społecznego z okresu rewolucji francuskiej.

The Humanities Text Initiative
Pełne teksty wielu dzieł literatury światowej, m.in. Biblia króla Jakuba, Biblia Lutra, Koran, dzieła A. Lincolna, Księga Mormona, Modern English Collection i wiele innych.

IntraText Digital Library
Około 5 tys. książek w kilku językach. Strona archiwalna.

Internet Archive: Text Archive
Oferuje dostęp do kilku baz (Million Book Project, Children's Library, Project Gutenberg , Arpanet, Open Source Books) z tekstami z literatury.

Libreka! der Volltextfinder
Dostęp do części tekstów z książek niemieckojęzycznych. Korzystanie z bardziej zaawansowanych funkcji wymaga zalogowania.

Literatura w języku rosyjskim

Teksty literatury rosyjskiej oraz literatury obcej w tłumaczeniu na język rosyjski.

The Oscar Wilde Collection
Dzieła Oscar'a Wilde'a w wersji elektronicznej. Bardzo profesjonalny serwis.

Online Biology Book
Na stronie znajduje się książka do nauki podstaw biologii (w języku angielskim) przygotowana przez M. J. Farabee. Dostępne jest też glossarium, które może służyć jako krótki słownik biologiczny.

The Online Books Page
Lista ponad 30 tys. książek dostępnych w Internecie.

Otwórz Książkę
"Otwórz Książkę" to cyfrowa kolekcja książek udostępnionych publicznie przez autorów - polskich naukowców.

Planet eBook
Portal w języku angielskim dotyczący formatu PDF. Zapewniono także dostęp do dużego zbioru książek w tym formacie.

Project Mead
Kolekcja kilkudziesięciu książek (wydanych około 1900 r.) takich klasyków socjologii jak m. in.: George Mead, James Mark Baldwin, William James, Charles Holton Cooley, Florian Znaniecki. Strona archiwalna.

Projekt Gutenberg
Około 100 tys. książek głównie w języku angielskim.

Science Dissemination using Open Access. A compendium of selected literature on Open Access / Editors E. Canessa and M. Zennaro (ICTP-SDU, Italy)
Książka jest przewodnikiem dla społeczności naukowców (i nie tylko) na temat wymogów Open Access. Zawiera przykłady niedrogich rozwiązań w zakresie tworzenia repozytoriów i elektronicznego publikowania jak również zbiór witryn i serwisów OA. Książka ta jest w swoim założeniu zachętą dla decydentów w uczelniach i ośrodkach badawczych do tworzenia czasopism i repozytoriów otwartych.

Veröffentlichungen des Leibniz-Archivs
I, III i VII seria akademickiego wydania dzieł zebranych i listów Gottfrieda Wilhelma Leibniza. Wszystkie dokumenty w formacie pdf.

WolneLektury.pl
Biblioteka internetowa Wolne Lektury udostępnia w internecie teksty lektur szkolnych, które trafiły już do domeny publicznej i nie są związane rygorami prawa autorskiego. Są one opracowane, opatrzone komentarzem i udostępnione w kilku formatach (html, odt, txt i pdf).

AMUR - Adam Mickiewicz University Repository
Repozytorium Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, którego celem jest upowszechnianie dorobku naukowego pracowników oraz promowanie badań naukowych prowadzonych na UAM.

BIBLIOTECA VIRTUAL de Derecho
1209 darmowych e-booków po hiszpańsku z zakresu ekonomii i pokrewnych tematów.

bookto.pl
Na stronie znajduje się m.in. wykaz darmowych e-booków oraz wykaz lektur szkolnych, zarówno darmowych darmowych jak i płatnych, dostępnych w formie elektronicznej.


do góry