Royal Society of Chemistry Publishing

Wejście do bazy


Zawartość: dostęp do pełnych tekstów artykułów ponad 30 czasopism bieżących z dziedziny chemii fizycznej, organicznej i nieorganicznej, wydawanych przez Royal Society of Chemistry, 1 serii książkowej, 6 faktograficznych baz danych (związki chemiczne, modele). Część artykułów zawiera odsyłacze do dodatkowych materiałów w formatach m.in. mpg, doc, pdf, cif.

Indeksy: Journal, Advanced search

Zakres chronologiczny: dostępne są roczniki archiwalne - ponad 70 czasopism publikowanych od lat 40. XIX w.

Dostęp do baz możliwy jest ze wszystkich komputerach Wydziału Chemii UWr i poprzez serwer PROXY.