JSTOR

Wejście do bazy


Zawartość : baza danych, która specjalizuje się w prowadzeniu internetowego archiwum pism naukowych oraz udostępnianiu zgromadzonych treści jak największemu gronu odbiorców. JSTOR umożliwia naukowcom przeglądanie archiwalnych numerów czasopism wraz z ilustracjami i tabelami w takiej formie, w jakiej były one opublikowane. Zakres chronologiczny: baza czasopism, publikowanych nawet w XVII i XVIII wieku, do numerów opublikowanych przed 3-5 lat (o karencji udostępniania publikacji na serwerze decyduje wydawca).
Najnowsze numery czasopism nie są udostępniane w wersji pełnotekstowej.

Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu posiada wykupiony dostęp do 7 kolekcji:

- Arts & Sciences I Collection
Zakres tematyczny: historia, biznes i ekonomia, nauki polityczne socjologia, edukacja

- Arts & Sciences II Collection
Zakres tematyczny: ekonomia, historia, archeologia, studia klasyczne

- Arts & Sciences III Collection
Zakres tematyczny: językoznawstwo i literatura, architektura, teologia, muzyka

- Arts & Sciences IV Collection
Zakres tematyczny: prawo, edukacja, psychologia, business, administracja

- Arts & Sciences V Collection
Zakres tematyczny: filozofia, literatura, studia klasyczne

- Arts & Sciences VII Collection
Zakres tematyczny: socjologia, nauki humanistyczne

- Arts & Sciences VIII Collection
Zakres tematyczny: historia, muzyka, literatura

- Arts & Sciences XII Collection
Zakres tematyczny: prawo, nauki polityczne, edukacja, socjologia, psychologia, praca socjalna

- Ireland
Zakres tematyczny: źródła dotyczące historii Irlandii

Bazę można przeszukiwać poprzez:
- wyszukiwanie proste (zakładka Search)
- wyszukiwanie zaawansowane (zakładki Advanced Search lub Citation Locator - pozwala na przeszukiwanie bazy według różnych kryteriów (autora, tytułu artykułu, tytułu czasopisma, roku wydania).
Opcja przeglądnie (zakładka Browse) : umożliwia przeglądanie zasobu m.in. według tematu, tytułu.

Utworzenie konta MyJSTOR pozwala na stworzenie "półki", na którą można dodawać i usuwać z niej wybrane publikacje.

Dostęp do baz możliwy jest ze wszystkich komputerów w sieci UWr i poprzez serwer PROXY.